logo logo
 
 

Humanities Campus: op weg naar stedenbouw-kundigplan met wonen

placehold

Het college van b&w heeft de vervolgaanpak voor de Humanities Campus, de herontwikkeling van het Witte Singel – Doelencomplex vastgesteld en dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.


Leiden, 6 juni 2017

De gemeente Leiden pakt de regie in het vervolgtraject om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor de Humanities Campus.

Voor de ontwikkeling van de Humanities Campus diende de Universiteit Leiden dit voorjaar bij de gemeente Leiden zowel een rapportage over het participatieproces als een beschrijving van vier onderzochte stedenbouwkundige modellen in. Daarin legde de universiteit aan de gemeente het Campus Model voor als enige geschikte oplossing op basis van hun kaders. De gemeente heeft deze modellen bestudeerd en is van mening dat onder andere de woonfunctie aan het model dient te worden toegevoegd om dit deel van de binnenstad te verlevendigen. Zo draagt een stedenbouwkundig plan bij aan de ambities van de stad en van de universiteit.

Paul Dirkse, wethouder Onderwijs: “Het college van burgemeester en wethouders begrijpt het grote belang van de Humanities Campus voor de Universiteit Leiden. De ontwikkeling van de Humanities Campus is ook van grote waarde voor de stad. Een krachtige, mondiaal onderscheidende faculteit Geesteswetenschappen versterkt de toekomst van Leiden als internationale Kennisstad. Tegelijk beseffen we dat we net zo goed een verantwoordelijkheid hebben naar de huidige bewoners van het Doelencomplex en willen we de sociale woningvoorraad in de binnenstad op peil houden. Daarom nemen wij de regie in dit proces.”

Hoe de woonfunctie in het stedenbouwkundig plan een plek krijgt, wordt de komende maanden uitgewerkt. Duidelijk is wel dat de huurwoningen in de huidige vorm dienen te wijken. De gemeente en de Sleutels gaan met de bewoners in gesprek over de impact van het voorstel. De door de universiteit aangeboden alternatieve locaties (Kaasmarktschool, Plexus en de Paviusstraat) zijn in beeld als mogelijke vervangingslocatie voor de huurwoningen.

Het vervolgtraject richt zich op de oplevering van een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Onder regie van de gemeente Leiden blijven de Universiteit Leiden, woningcorporatie de Sleutels, bewoners van het Doelencomplex en andere belanghebbenden een grote rol spelen in de aanpak. De gemeente neemt het initiatief in het participatietraject dat tot nu toe werd getrokken door de universiteit. De bewonerscommissie en de huurdersbelangenvereniging zijn inmiddels geïnformeerd.

Verwacht wordt dat de gemeenteraad voor de zomer 2018 een besluit kan nemen over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan.


bron: Binnenstad in kaart, Gemeente Leiden

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems