logo logo
 
 

Inloopbijeenkomst ontwerp Centrumroute – Langegracht

placehold

Vanaf januari 2020 wordt de Hooigracht van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Daarna is de Langegracht aan de beurt. Ben je als ondernemer benieuwd hoe het ontwerp van de Langegracht eruit ziet? Kom naar de inloopbijeenkomst op woensdag 30 oktober.


Wanneer: Woensdag 30 oktober 2019

Tijdstip: Je kunt tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen

Waar: De Nieuwe Energie 3e Binnenvestgracht 23


Centrumroute


De gemeente werkt aan de Centrumroute. Deze route loopt van station Leiden Lammenschans tot station Leiden Centraal en wordt opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor hoogwaardig busvervoer (R-net bussen). Het doel is vermindering van doorgaand autoverkeer en verbetering van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.


Herinrichting Langegracht


Met de herinrichting van de Langegracht worden de rijbaan, bermen, fietspaden en trottoirs vernieuwd. De rijbaan wordt overal even breed en de Langegracht krijgt een brede, groene middenberm. De beeldbepalende platanen die de straat een groen karakter geven blijven behouden. Met de herinrichting van de Langegracht wordt de mogelijkheid aangegrepen om tegelijkertijd ook een hemelwaterafvoer (HWA) aan te leggen. In dit gebied is namelijk nog geen gescheiden stelsel aanwezig. Om de stad robuust te maken voor het veranderende klimaat is het wenselijk om het hemelwater hier gescheiden af te voeren naar de Mare en de Oude Herengracht.


Herinrichting Oude Herengracht

Met de herinrichting van de Oude Herengracht wordt de oversteekbaarheid van de kruising Oude Herengracht – Langegracht voor fietsers verbeterd en neemt de kwaliteit van de openbare ruimte toe. Verder wordt de aanlanding van de Singelparkbrug tussen Blekerspark en Huigpark ingepast en wordt de bushalte verplaatst naar de Langegracht

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems