logo logo
 
 

Positieve economische cijfers voor Leidse regio

placehold


Februari 2018

De groei komt vooral voor rekening van het life sciences cluster en van de activiteiten die daar direct mee samenhangen. Het medisch-biologische cluster zorgt voor stabiliteit en tilt de Leidse regio boven het landelijk gemiddelde uit. De rest van de economie vertoont een rustig beeld. Geografisch is de groei niet gelijkmatig verdeeld. Banen en bedrijven trekken naar het centrum van de regio: naar Leiden, en in iets mindere mate naar Oegstgeest. Op andere plekken is sprake van stabilisatie of zelfs lichte krimp. De indexcijfers rondom het middelbaar beroepsonderwijs laten een zorgpunt zien. Er dreigt een tekort aan goed opgeleide MBO-ers. Om dit verder in beeld te brengen is er een aparte scan uitgevoerd in een arbeidsmarkt special.

Lees hier het hele bericht.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

placehold

Juni 2019

Goudappel Coffeng is het oudste en grootste adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte van Nederland, waaronder ruimtelijke economie en locatieontwikkeling.

Evenals in 2015 en 2017 hebben zij dit jaar de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden opgesteld. Een benchmark op basis van 20 objectieve indicatoren. In de Vitaliteitsbenchmark meten ze hoe de 100 grootste centrumgebieden van Nederland ervoor staan en wat de belangrijkste ontwikkelingen in de centra zijn.

De Leidse binnenstad wordt steeds vitaler! Volgens Goudappel Coffeng is Leiden drie plaatsen gestegen t.o.v. twee jaar geleden en komt daarmee op de zesde plek!

Lees hier het complete onderzoek:
Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019: "Op jacht naar het eigen DNA".

Jaaroverzicht 2016: Drukte winkelstraten (Bureau RMC)

placehold


Januari 2017

Met het traditionele jaaroverzicht van Bureau RMC blikken we terug op een mooi detailhandelsjaar 2016. Voor het eerst in 9 jaar(!) zagen we het aantal bezoekers in winkelstraten licht stijgen. Bureau RMC concludeert, aan de hand van de data van CityTraffic, dat 2016 1% drukker was dan 2015. Lees het gehele jaaroverzicht in de pdf hieronder of bekijk de conclusies in de
infographic.

'Blurring' in beeld

placehold

2016

'Blurring' in beeld is een gratis publicatie van Van Spronsen & Partners. 

In deze publicatie gaan zij in op de trends en ontwikkelingen van mengformules in binnen- en buitenland, kijken ze naar het beleid dat in de grotere gemeentes gevoerd wordt en gaan ze in op de toekomstige verwachtingen van deze interessante ontwikkeling genaamd ‘blurring’. 

Lees de publicatie hieronder!

Ruimtelijk-economische Horecavisie Leiden

placehold

Februari 2016

Goed beleid begint bij kennis en analyse. Bureau Van Spronsen & Partners Horeca-advies is ingeschakeld om onderzoek te doen naar de gewenste horecaontwikkeling in Leiden voor de periode 2015-2020. Het onderzoek is tot stand gekomen via diverse bijeenkomsten met o.a. horecaondernemers, belangrijke marktspelers, bewoners en Centrummanagement Leiden. Het advies ten behoeve van de horecavisie van Van Spronsen & Partners is in het blok hieronder te lezen.

De 'Ruimtelijk-economische Horecavisie Leiden' van de Gemeente Leiden is gebaseerd op het onderzoek van Van Sponsen & Partners. Het onderzoek bevat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve component, op basis van een geactualiseerde omschrijving van de verschillende horecacategorieën.

Advies ten behoeve van horecavisie Gemeente Leiden

placehold

Juni 2015

Met enige regelmaat ontvangt de gemeente Leiden aanvragen voor het uitbreiden van bestaande of het starten van nieuwe horecagelegenheden. Als de aanvraag strijdig is met een bestemmingsplan moet onder andere worden beoordeeld of een nieuwe horecavestiging past binnen een wenselijke spreiding van de verschillende soorten horecavestigingen. Voor dit laatste aspect, de spreiding van de verschillende soorten horeca, is er op dit moment geen algemeen kader waaraan horeca-aanvragen kunnen worden getoetst. Dit betekent dat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn bij het uitwerken van horecaplannen. Ook andere belanghebbenden, zoals bewoners, weten onvoldoende wat ze kunnen verwachten in hun omgeving qua horeca. 

Lees hier het complete adviesrapport van Van Spronsen & Partners. 

placehold


Juni 2015

Leidenaren hebben weinig te mopperen over hun eigen stad. Leiden is onder eigen inwoners een zeer geliefde stad, zo blijkt uit onderzoek. Leidenaren zijn vooral trots op hun historische binnenstad en het uitgebreide horeca-aanbod.
 

Maastricht is onder bewoners de meest geliefde stad van Nederland. Dit blijkt uit het derde Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 12.750 Nederlanders.

'Terwijl veel citymarketeers opkijken naar het werk van hun collega's in de grote steden, blijkt de bewonerstevredenheid in de kleinere steden meestal hoger te zijn', aldus merkadviseur Hendrik Beerda, 'Bij het stimuleren van het woonplezier kunnen grote steden nog veel leren van de kleinere steden.'
 

Vooral in de drie grootste steden hebben de inwoners veel op hun stad aan te merken. Amsterdam (11e) haalt de slechtste scores op fileproblemen, woonomgeving en woningaanbod. In Rotterdam (17e) is de waardering voor de veiligheid en sfeer het laagst. Hagenaars zijn op alle fronten erg kritisch over hun stad en in het bijzonder over hun stadsgenoten. Met een 22e plaats scoort Den Haag het zwakst van de grote steden op de populariteitslijst onder inwoners. (ANP/Dichtbij.nl)

Onderzoek: de positionering van Leiden als studentenstad

placehold


Mei 2015

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Universiteit Leiden in samenwerking met Centrummanagement Leiden. In het kader van de bachelorwerving zijn de Universiteit Leiden en Centrummanagement Leiden twee jaar geleden van start gegaan met samenwerking rondom de Open Dag voor aanstaande studenten; allereerst door middel van het lunchprogramma niet alleen op de universiteit aan te bieden, maar de bezoekers de stad in te sturen om te lunchen bij een van de vele Leidse lunchrooms. Vervolgens is het side-programma verder gezamenlijk uitgewerkt met specifieke themarondvaarten, Leidse wegwijzers en muzikale optredens. Doel van deze samenwerking is om de aanstaande student niet alleen te helpen bij het vinden van een studie, maar ook om de stad Leiden te laten zien en te ervaren.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de rol die de stad speelt bij het maken van een studiekeuze. Door middel van dit onderzoek wil de Universiteit Leiden te weten komen hoe belangrijk de stad is in de studiekeuze en welke aspecten studenten belangrijk vinden aan een studentenstad. De Universiteit Leiden kan deze aspecten vervolgens opnemen in de marketingstrategie en dat geeft de stad Leiden handvaten voor het ontwikkelen van een positionering richting de doelgroep studiekiezers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Roodhart via info@centrumvanleiden.nl

placehold


Maart 2015

Goudappel Coffeng is het oudste en grootste adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte van Nederland, waaronder ruimtelijke economie en locatieontwikkeling.
 

Zij brachten woensdag 11 maart 2015 het rapport 'Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden' online. Leiden staat hier in de top 10 meest vitale steden.


Ruim 200 hoogopgeleide experts vanuit verschillende vakgebieden werken dagelijks aan integrale vraagstukken die bijdragen aan een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van Nederland.


Lees hier het persbericht van Goudappel Coffeng en bekijk het rapport 'Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden'.

Beleidsonderzoek en Analyse (BOA)

placehold


Februari 2015

BOA is de eenheid Onderzoek&Statistiek van de gemeente Leiden. Het onderzoek dat zij doen, draagt bij aan de kwaliteit van beleid en de besluitvorming. Immers: meten is weten! Ook voor u als ondernemer zijn deze gegevens interessant, omdat zij bijvoorbeeld de werkgelegenheid van de gemeente in kaart brengt.

De eenheid BOA werkt ook samen met het Centrummanagement Leiden bij het vormen van beleid over bijvoorbeeld retail of parkeren.

Klik hier voor het feitenblad over internationals in de Leidse regio. Dat zijn internationale werknemers, internationale zelfstandigen en internationale studenten.


Klik hier voor de laatste BOA-berichten met o.a. nieuws over:

• Kantorenmonitor 2015: leegstand in Leiden gedaald
• Toeristisch bezoek aan Leiden: bestedingen gestegen
• Vouwfolder Kerncijfers Leiden 2015: op papier en digitaal
• In de Onderzoeksbank: Stadsparkeerplan en Vuurwerk(overlast) 

Officiƫle zienswijze tegen uitbreiding Leidsenhage

placehold

Januari 2015

Eind januari 2015 is er namens het gezamenlijk bedrijfsleven in de Leidse Regio een persbericht verstuurd, waarin duidelijk wordt gemaakt dat men ernstige zorgen heeft over de uitbreiding van het winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg.

In maart werd alle belanghebbenden de kans geboden een zienswijze over de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum in te dienen bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. In dezelfde lijn als het persbericht hebben Ondernemend Leiden en de Koepel Leidse Regio, namens onder meer alle ondernemers in de Leidse binnenstad, een zienswijze ingediend tegen de forse uitbreiding van Leidsenhage die in de planning staan.

Gezien het feit er een overschot aan vierkante meters aan voor detailhandel bestaat in de regio, is er geen actuele behoefte aan uitbreiding van het winkelcentrum. Deze uitbreiding vormt zelfs een bedreiging voor bestaande winkelgebieden: het zal bijdragen aan een toename van leegstand, aantasting van de detailhandelsstructuur en het woon- en ondernemersklimaat in de Leidse regio aantasten.

Onderzoek: Verblijfsduur & Openingstijden

placehold


2014-2015

Centrummanagement Leiden onderzoekt de verblijfsduur van de bezoeker in de binnenstad van Leiden.
  

Aanleiding hiervoor was o.a. de vraag vanuit de adviesraad van het Centrummanagement en de cijfers van Citytraffic. Hieruit bleek dat de piek in de bezoekersaantallen in de binnenstad steeds meer verschuift naar het einde van de middag. In het onderzoek wordt naar zowel de behoeften van de consument als van de ondernemer gekeken. Belangrijk hierbij zijn interessante en kansrijke koopmomenten. Het Centrummanagement pleit niet voor het afschaffen van de koopavond op donderdag, maar voor het maximaal benutten van de behoeften van de consument.
 

De behoeften van de consument in Leiden veranderd. Er komen steeds meer tweeverdieners in de stad. Het zou voor hen interessant kunnen zijn als de winkels langer open blijven zowel door de weeks als op zaterdag. Daarnaast zijn er ook veel hoog opgeleiden in Leiden, deze verdienen meer geld en hebben ook meer geld te besteden, wat weer interessant kan zijn voor ondernemers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Roodhart via info@centrumvanleiden.nl.

Onderzoek: De economische meerwaarde van publieksevenementen in Leiden

placehold


Mei 2014

De stichting CML stelt zich ten doel het verbeteren en stimuleren van het economisch functioneren van de binnenstad van Leiden. Door bezoekers verhogende activiteiten te initiëren, organiseren en ondersteunen streeft CML naar het verhogen van het aantal bezoekers, herhaalbezoeken en uitgaven in de binnenstad. Deze begrippen samen worden door CML ‘economische meerwaarde’ genoemd.

Het evenementenbeleid is één van de middelen die CML inzet om deze economische meerwaarde te realiseren. CML organiseert zelf diverse evenementen en projecten. Het Verrassend Winkelweekend, de ijsbaan en de kerstmarkt zijn hier enkele voorbeelden van. Daarnaast zijn er ook diverse evenementen die buiten CML om worden georganiseerd. Het kan voor CML interessant zijn om in deze evenementen te investeren, op voorwaarde dat deze evenementen een economische meerwaarde hebben.

Voor CML is de samenwerking met organisatoren van andere evenementen erg belangrijk. Het is immers van belang dat er meer bezoekers naar de stad komen. Het is echter onduidelijk welke evenementen interessant zijn om in te investeren en welke niet. Dit onderzoek draagt bij aan de afweging of CML in zee moet gaan met deze andere organisatoren. Het is voor CML momenteel niet inzichtelijk wat de economische meerwaarde van evenementen is en welke bezoekersprofielen hier aan bijdragen.

Door middel van deskresearch, kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek is er in dit onderzoek antwoord gekregen op de vraag wat de economische meerwaarde van evenementen is en in hoeverre een bezoekersprofiel hierop van invloed is. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Roodhart via info@centrumvanleiden.nl

placehold


2013-2014

Bij het bezoeken van een stad speelt een proces van waarde toekenning een belangrijke rol. Om dat proces in beeld te krijgen moet er worden uitgegaan van de individuele bezoeker van de stad en bestuderen wat zijn of haar erva-ringen zijn bij dat bezoek, niet alleen tijdens dat bezoek, maar ook daarvoor – bij de planning van dat bezoek, bij de voorbereiding ervan, bij zijn of haar motivatie om dat bezoek te brengen en bij de selectie van wat er bezocht gaat worden – en zelfs achteraf. Ervaringen vooraf sturen of kleuren het bezoek zelf; ze verhogen het bezoekplezier en de ervaring van het bezoek. En ervaringen achteraf – het herbeleven van de ervaringen vooraf en tijdens het bezoek en het doorgeven van die ervaringen door daarover te vertellen – spelen een rol in de betekenistoekenning en waardering van datgene wat is bezocht.

Die cirkel van het vooraf plannen van een reis, de daadwerkelijk beleving daarvan, en de herbeleving daarna door erover te vertellen kan worden gedefinieerd als de visitor’s journey. Het principe van de visitor’s journey verduide-lijkt het dynamische proces van betekenisgeving en waarde toekenning waaraan een bezoek onderhevig is.

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe de ‘visitor journey’ bij een bezoeker van Leiden eruit ziet is er voor gekozen om vijf verschillende groepen onafhankelijk van elkaar deze cyclus te laten doorlopen in vijf verschillende winkelgebieden.

Deze visitor journey is gelopen door vier groepen van acht personen, die onafhankelijk van elkaar een route door de stad hebben gelopen en hun beleving en waarderingen hebben genoteerd. Deze onderzoeksgegevens zijn aangevuld met gegevens uit een kwantitatief onderzoek dat ge-houden is onder ruim 380 personen. Uit deze ge-gevens zijn algemene kenmerken van de verschil-lende groepen gedestilleerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy Zitman via roy@centrumvanleiden.nl.  

placehold


Oktober 2013

De uitkomsten zijn gebaseerd op 8.000 enquetes die in de 21 grootste steden van Nederland zijn afgenomen bij Nederlandse bezoekers van de steden.

Inwoners en buitenlandse toeristen zijn buiten beschouwing gelaten. Deze top 21 is gebaseerd op 4 clusters die zijn opgebouwd uit in totaal 27
gastvrijheidsaspecten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Van Spronsen & Partners horeca - advies in samenwerking met VVV Nederland. Onze doelstelling is het belang van een goede gastvrijheid voor alle betrokkenen te onderstrepen.

Kijk op www.meestgastvrijestad.nl voor meer informatie over het onderzoek en de veelgestelde vragen (FAQ).

placehold


Maart 2012


Deloitte Real Estate Advisory heeft onderzocht in welke mate het bedrijfsleven tevreden is met het vestigingsklimaat. Hiervoor zijn circa 7.000 ondernemers gevraagd naar hun mening over het lokale vestigingsklimaat. Leidse ondernemers zijn het meest tevreden met een score van 7,3. Leiden wordt op de voet gevolgd door Almere-Lelystad met een 7,1 en Enschede met een 7,0.

De ondernemers is gevraagd naar hun tevredenheid over bereikbaarheid, beschikbaarheid van personeel, beschikbaarheid van werklocaties, quality of life en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Leiden blinkt volgens de ondernemers uit in beschikbaarheid van personeel en scoort ook goed op de thema’s quality of life en kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Daar staat tegenover dat ondernemers minder tevreden zijn over de bereikbaarheid.

Utrecht is de enige van de G4 met een hoge notering. Op vier van de vijf thema’s zijn Utrechtse ondernemers meer tevreden dan ondernemers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Alleen op bereikbaarheid scoren anderen beter.