logo logo
 
 

Actuele (graaf) werkzaamheden

placehold


De inrichting van onze historische binnenstad staat centraal bij diverse ruimtelijke plannen. De gemeente Leiden houdt zich, vooral vanuit Programma Binnenstad, actief bezig met de (her)inrichting van de openbare ruimte. Deze (her)inrichting, boven- en ondergronds, brengt onherroepelijk (graaf)werkzaamheden met zich mee.

Als ondernemer of als bewoner van de historische binnenstad zult u hier ongetwijfeld hinder van ondervinden. In samenwerking met de gemeente Leiden en de ondernemersverenigingen brengt het Centrummanagement Leiden u graag op de hoogte van graafwerkzaamheden in onze historische binnenstad.

Wanneer u, als ondernemer of bewoner, (graaf)werkzaamheden ziet die niet in deze lijst vermeld staan, laat dit ons dan weten via info@centrumvanleiden.nl of via 071-5140435, zodat wij de aard en de duur van de werkzaamheden kunnen nagaan en deze aan de lijst kunnen toevoegen.

(Graaf)werkzaamheden:

  • Lange Mare 118 | 26 juni 2020 | Kleine hinder

Leiden Bereikbaar


De gemeente werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid door slimme routes voor automobilisten, snelle busverbindingen, goede en veilige fietspaden en looproutes en voldoende parkeergelegenheid.

De Mobiliteitsnota en het Investeringsprogramma Infrastructuur beschrijven de plannen van de stad op het gebied van bereikbaarheid. De Mobiliteitsnota beschrijft wat ze de komende jaren gaan doen en in het Investeringsprogramma Infrastructuur staat hoe ze deze plannen gaan realiseren.

Routes in en rond Leiden
> Centrumroute
> Leidse Ring Noord
> Rijnlandroute

Fietsers en parkeren
> Fietsen
> Parkeren

Bruggen
> Bostelbrug
> Brug Poelgeest
> Valkbrug

Kijk voor de kaart met het complete overzicht ook hier.