logo logo
 
 

'De binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal houden.'

placehold


Het Centrummanagement Leiden zet zich in om de binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hierbij staat het verhogen van het aantal bezoekers&gebruikers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek, ambassadeurschap en meervoudig bezoekmotief centraal. Dit wordt gerealiseerd door het initiëren, organiseren en ondersteunen van bezoekersverhogende campagnes en activiteiten. Daarnaast zet het Centrummanagement Leiden zich in om samenwerkingsverbanden te realiseren tussen ondernemers, vastgoedsector, stadspartners en de gemeente om de huidige en toekomstige kwaliteit van de stad te bewaken en verbeteren (schoon, heel & veilig, bereikbaarheid & parkeren, openbare ruimte, winkelaanbod, arbeidsmarkt) en te fungeren als informatiepunt en woordvoering.

Inspireren, informeren en activeren: samenwerken

We beschikken in Leiden over ongeveer 1000 ondernemers in de binnenstad, die zorgen voor ongeveer 7000 werkplekken. Centrummanagement Leiden werkt o.a. samen met de 6 winkeliersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, Hoteloverleg, Gemeente Leiden, Vastgoed Binnenstad Leiden, Cultuurfonds Leiden, BV Leiden en Leiden Marketing. Tevens wordt er samen gewerkt met tal van organisatoren van evenementen in de binnenstad, alsook kennisinstellingen (mboRijnland, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden) die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. Centrummanagement Leiden zet zich in om deze en andere partijen bijeen te brengen en allianties te sluiten. Centraal hierbij staat het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde en daarmee het aantal bezoekers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek en ambassadeurschap.

'Leiden op weg naar 2030': wat is ervoor nodig om de stad economisch vitaal te houden?

placehold


Dit ambitiedocument bestaat uit drie delen. Ten eerste een schets van wat ondernemers in Leiden de komende jaren gaan tegenkomen. Denk hierbij op de eerste plaats aan de thema’s verstedelijking, metropoolfunctie en duurzaamheid.

Daarop aansluitend bevat deze uitgave de Verlanglijst voor een Vitaal Leiden.
De Verlanglijst vat de visies, zorgen en wensen van Leidse ondernemers samen. En wel over de thema’s demografische sturing, bereikbaarheid, voorzieningenaanbod en ruimtelijke kwaliteit.

In het derde gedeelte geven we een overzicht van de verschillende ondernemersplatforms in Leiden en de rollen van Stichting Centrum Management Leiden (CML) en Bedrijvig Leiden. Het versterken van de economische vitaliteit van de stad vraagt erom dat ondernemers hun draagvlak effectiever organiseren.

Het ambitiedocument inzien? Klik hier.

Manifest 'Leiden Ondernemende Stad 2018/2022'

placehold


In het manifest 'Leiden Ondernemende Stad 2018/2022' sommen Centrummanagement Leiden, BV Leiden, Leiden Bio Science Park en samenwerkende bedrijventerreinen de samenwerkingsagenda op en vragen politieke partijen nadrukkelijk om in hun verkiezingsprogramma steun uit te spreken voor die agenda. Ook VNO-NCW Rijnland (partner in onze regio) steunt dit mainfest.

Het manifest inzien? Klik hier.