logo logo
 
 

"De binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal houden."

placehold


Het Centrummanagement Leiden zet zich in om de binnenstad van Leiden bruisend, aantrekkelijk en economisch vitaal te houden voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Hierbij staat het verhogen van het aantal bezoekers&gebruikers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek, ambassadeurschap en meervoudig bezoekmotief centraal. Dit wordt gerealiseerd door het initiëren, organiseren en ondersteunen van bezoekersverhogende campagnes en activiteiten. Daarnaast zet het CML zich in om samenwerkingsverbanden te realiseren tussen ondernemers, vastgoedsector, stadspartners en de gemeente om de huidige en toekomstige kwaliteit van de stad te bewaken en verbeteren (schoon, heel & veilig, bereikbaarheid & parkeren, openbare ruimte, winkelaanbod, arbeidsmarkt) en te fungeren als informatiepunt en woordvoering.

Om deze doelstellingen te realiseren is het van onmisbaar belang in te spelen op de behoefte en wensen van de gebruikers van onze stad. Er worden drie pijlers in acht genomen. Deze drie pijlers behoeven de komende jaren de meeste aandacht om tot een optimale gebruiks- en belevingswaarde van de Leidse binnenstad te komen:

Ondernemers & Stadspartners – inspireren, informeren en activeren: samenwerken
We beschikken over ongeveer 1000 ondernemers in de binnenstad, die zorgen voor ongeveer 7000 werkplekken. Het Centrummanagement werkt samen met de 6 winkeliersverenigingen, de Raad Nederlandse Detailhandel, de Koninklijke Horeca Nederland, Hoteloverleg, Gemeente Leiden, VECOVAB, Stadslab, Cultuurfonds Leiden, BV Leiden en Leiden Marketing. Tevens wordt er samen gewerkt met tal van organisatoren van evenementen in de binnenstad, alsook kennis instellingen (ROC, Hogeschool en Universiteit) die nauw betrokken zijn bij de binnenstad. CML zet zich in om deze en andere partijen bijeen te brengen en allianties te sluiten. Centraal hierbij staat het verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde en daarmee het aantal bezoekers, de waardering, verblijfsduur, investering, herhaalbezoek en ambassadeursschap.
 

Vitale Stad – verhogen gebruiks- en belevingswaarde
Het Centrummanagement streeft naar een vitale stad. Om dit te concretiseren wordt gestreefd de beste binnenstad van 2017 te zijn. Binnen de pijler vitale stad bestaan vier aandachtspunten:


Bereikbaarheid – altijd bereikbaar zijn

Het Centrummanagement streeft naar een bereikbare binnenstad. Bereikbaarheid ligt immers aan de basis van een economisch vitale binnenstad. In 2011 wordt de bereikbaarheid van Leiden in het KSO nog laag gewaardeerd. Faciliteren, informeren en verbinden zijn de kernwoorden die centraal staan bij het streven naar een bereikbare binnenstad.

  • Parkeren
  • Bereikbaarheid
  • Vindbaarheid