logo logo
 
 

Bereikbaarheid & parkeren

placehold


Centrummanagement Leiden is zeer actief teneinde de bereikbaarheid van het centrum van Leiden te verbeteren. Als uitgangsput hierbij geldt te allen tijden: altijd bereikbaar zijn voor iedereen.

In de Leidse Binnenstad is veel te ontdekken: winkelen, werken, recreëren en wonen, het komt allemaal samen in het centrum van de stad. De gemeente zorgt samen met partners in Leiden voor activiteiten die onze binnenstad nog leuker en aantrekkelijker maken.

Hierbij worden een vijftal groepen onderscheiden:

  • Automobilisten
  • Fietsers
  • Openbaar Vervoer
  • Voetgangers
  • Laad- en los verkeer
     

Het belang van de gebruiker staat centraal bij de acties die het Centrummanagement onderneemt met betrekking tot de bereikbaarheid van de stad. Auto’s, fietsers, voetgangers, etc: allen dienen zij op een comfortabele wijze het centrum van de stad te kunnen bereiken. Om altijd bereikbaar te zijn voor iedereen, worden drie pijlers onderscheiden: de bereikbaarheid, parkeren en de vindbaarheid. Op al deze fronten speelt het Centrummanagement op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau een belangrijke rol. De ambities, zoals deze geformuleerd zijn, behartigen de belangen van al deze eerder genoemde groepen.

Klik hier voor alle nieuwsberichten met betrekking tot de bereikbaarheid van Leiden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Roodhart via info@centrumvanleiden.nl.

Garage Lammermarkt

placehold

 

Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid zijn belangrijk voor de stad. Daarom krijgt Leiden in totaal twee grote ondergrondse parkeergarages aan de rand van het centrum.

De parkeergarage op de Lammermarkt is sinds 2017 een feit en inmiddels zijn ook de werkzaamheden voor de parkeergarage van de Garenmarkt in volle gang. Uiteindelijk zal dit voor 1000 parkeerplaatsen zorgen. De nieuwe parkeergarages maken een bezoek aan de binnenstad nog aantrekkelijker.

Boven de grond van de Lammermarkt parkeergarage zijn de auto's verdwenen en maken deze plaats voor een plein met een groene uitstraling in de toekomst. Evenementen blijven hier mogelijk.

Parkeergarage Lammermarkt biedt een mooie entree voor een bezoek aan de binnenstad. Op loopafstand van de aantrekkelijke winkelgebieden, musea, theaters en horeca van Leiden. Bezoekers zijn enthousiast en komen graag terug om hier hun auto te parkeren.

Voor het verwijzen naar parkeergarage Lammermarkt is een
digitale toolkit ontwikkeld, die ondernemers kunnen inzetten bij online of print bezoekersinformatie of promotie. 

Bron: Gemeente Leiden.

Garage Garenmarkt

placehold


Op 12 juni 2014 hebben de gemeente Leiden en de combinatie Dura Vermeer-BESIX het contract ondertekend dat moet gaan leiden tot het ontwerp van de ondergrondse parkeergarage Garenmarkt.

De parkeergarage biedt plek aan 425 auto’s verdeeld over vijf parkeerlagen. Zowel de inrit als de uitrit van de garage ligt in de Korevaarstraat en de voetgangersentree komt aan de rand van het plein. Het ontwerp is gemaakt door het Leidse Architectenbureau VVKH Architecten. Belangrijke kenmerken van het ovaalvormige ontwerp zijn verkeersveiligheid, licht en transparantie. In de gehele garage is sprake van eenrichtingsverkeer en er vinden weinig kruisende autobewegingen plaats. Ook wordt de garage voorzien van elektrische oplaadpunten.

Net als bij de bouw van de parkeergarage onder de Lammermarkt is er ook op de Garenmarkt veel aandacht voor het minimaliseren van overlast voor omwonenden. Zo wordt een trillingvrije en geluidsarme bouwmethode gebruikt en wordt grond grotendeels via leidingen afgevoerd waardoor grondtransport via de weg beperkt wordt.

Bron: Gemeente Leiden

Morspoortgarage

placehold


Deze tijdelijke bovengrondse parkeergarage heeft vier bouwlagen met 390 parkeerplaatsen. De parkeergarage blijft tien jaar staan. Daarna wordt het gebied bij het Morspoortterrein en het voormalig belastingkantoor herontwikkeld.


Bron: Gemeente Leiden

Mobiel Parkeren

placehold


Mobiel parkeren is een makkelijke oplossing voor het betalen van parkeergeld. Gewoon via de mobiele telefoon in plaats van bij de automaat op straat. In Leiden kan nu met alle aanbieders van mobiel parkeren betaald worden voor een parkeerplek.

Mobiel parkeren biedt een aantal grote voordelen voor de automobilist maar ook voor ondernemers. Wist u dat u met deze methode het parkeergeld van uw klanten kunt betalen? U kunt zelf uw voorwaarden vaststellen en uw klanten hierop wijzen. En zo dus net een beetje extra service bieden!

Bent u een ondernemer die altijd op afspraak werkt zoals een kapper, reclamebureau of tandarts? Vraag uw klant bij het maken van de afspraak om zijn kenteken en bepaal in welk gebied hij zijn auto parkeert. Deze vorm van service kan voor vele ondernemers geschikt zijn, denk aan advocaten- kantoren, huisartsen, adviesbureaus of zorginstellingen. Klanten binden? Parkeerkosten betalen!

Voordelen ondernemer:
• Uw klant zit niet vast aan de tijd op het parkeerkaartje
• U betaalt alleen de daadwerkelijke parkeertijd
• U kiest zelf de aanbieder die bij u past
• Zonder de druk van een parkeerbon kan de klant rustig wat langer in uw winkel blijven
• Het is mogelijk om meerdere kentekens in te voeren. U kunt daardoor bijdragen in de parkeerkosten van meerdere klanten

Voordelen klant: 
• Voorkomt een parkeerbon
• Staat niet meer in de rij bij de parkeerautomaat
• Heeft geen kleingeld meer nodig
• Hoeft niet meer terug om een nieuw kaartje te kopen 

Meer informatie en een overzicht van alle aanbieders vindt u op www.leiden.nl/mobielparkeren

Visie bedrijfsleven op parkeervergunningen


De verschillende partijen die zijn aangesloten bij Ondernemend Leiden hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het voorstel van het college. Hierin wordt betoogd dat al sinds de invoering van de blauwe zone Ondernemend Leiden nauw betrokken is bij de maatregelen die de gemeente Leiden heeft genomen om de parkeerdruk en parkeeroverlast tegen te gaan. Maar, het verlichten van de parkeerdruk in bepaalde wijken resulteert in maatregelen die ook buurten treft waar nu geen probleem wordt ervaren. Voor ondernemers zijn de bijkomende kosten voor het parkeren, die bovendien hoger zijn dan voor bewoners, een bittere pil om te slikken. Daarom wordt gevraagd om een verlaging van de kosten voor bedrijfsparkeervergunningen en om een soepeler toekenningsbeleid ten aanzien van de werknemersvergunningen.

Gezamenlijke visie Ondernemend Leiden op Mobiliteitsnota 2015-2022


In de Mobiliteitsnota 2015-2022 komen alle ambities van de gemeente Leiden op het gebied van bereikbaarheid samen. De Leidse Ring, die als beste oplossing uit LAB071 is voortgekomen, staat hierin centraal. Deze toekomstige ringweg is op haar beurt weer afhankelijk van de aanleg van de RijnlandRoute. In de zienswijze van Ondernemend Leiden wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de ‘centrale zone’ Bio Science Park – Stationsgebied – binnenstad, afsluiting van de Spanjaardsbrug en de inrichting van het Stationsgebied.

Zienswijze van Ondernemend Leiden op Beleidsregels Parkeernormen


Op het stuk Beleidsregels Parkeernormen is vanuit Ondernemend Leiden een zienswijze ingediend. Bij het indienen van plannen voor nieuwbouw of de verandering van de functie van een pand, krijgt men te maken met de parkeernormen. In de praktijk blijkt dat vergunningaanvragen erg vaak vertraagd worden of zelfs stuklopen op de parkeereis. Voordeel voor de binnenstad is dat in de nieuwe regeling de parkeereis verruimd wordt: een pandeigenaar hoeft niet binnen 500 meter van zijn pand parkeerplaatsen te realiseren, maar dit mag in de gehele binnenstad, inclusief de (toekomstige) parkeergarages.

Zienswijze van Ondernemend Leiden op Doelenplan Bewegwijzering


Op 24 maart is er een officiële zienswijze ingediend op het Doelenplan Bewegwijzering. Een jaar geleden speelde dit onderwerp ook al. In overleg met de Adviesraad van het Centrummanagement Leiden heeft Ondernemend Leiden, gezamenlijk met Leiden Marketing, kenbaar gemaakt wat haar visie is op het huidige stuk. De bewegwijzering voor auto’s en voetgangers dient uitgebreid te worden met een aantal aanvullende locaties. Daarnaast is de Leidse Loper hoognodig toe aan een opfrisbeurt.