logo logo
 
 

De centrumroute, samen voor een goed bereikbare stad

placehold

Een route door de Leidse binnenstad met ruimte voor groen, fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en betrouwbaar hoogwaardig openbaar vervoer; dat is de centrumroute.


Vandaag zijn de kaders en het schetsontwerp van deze route door het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente Leiden gaat de centrumroute, die loopt van Station Lammenschans naar Station Leiden Centraal via de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld, de komende jaren van gevel tot gevel opnieuw inrichten.

Robert Strijk (wethouder bereikbaarheid): “Bewoners en ondernemers langs deze route hebben lang moeten wachten op deze herinrichting. Er is nauw overleg gevoerd met omwonenden, ondernemers en belangengroepen tijdens het maken van de eerste schetsontwerpen. In 2014 zijn er al twee kruispunten aangepakt. Die uitstraling willen we voor het hele tracé.”

Voor het project gelden twee belangrijke doelstellingen: de route wordt ingericht als een betrouwbare route voor hoogwaardig openbaar en de route moet mooier en groener worden en ruimte bieden aan fietsers, voetgangers, bestemmingsverkeer en laden en lossen.

De centrumroute heeft een lengte van drie kilometer. Binnen het project is de route opgeknipt in vier delen.

1. Leiden Centraal Station - Lammermarkt. Voor dit tracédeel is een schetsontwerp uitgewerkt waarbij op het Schuttersveld de bus (op plekken waar dat nodig is) gebruik maakt van busstroken. Andere belangrijke punten in het schetsontwerp zijn het verbeteren van de fiets- en voetgangersoversteken en het plaatsen van twee nieuwe rijen bomen.

2. Langegracht – Klokpoort. Bij de Langegracht ligt de nadruk op meer groen, realisatie van een R-net halte, het verbeteren van de doorstroming en het verbreden van de middenberm. De Klokpoort is in 2014 heringericht. In dit ontwerp is al rekening gehouden met het inpassen van hoogwaardig openbaar vervoer.

3. St. Jorissteeg - Hooigracht-Pelikaanstraat. De Sint Jorissteeg krijgt een R-Net bushalte en wordt ingericht als een plein met veel meer ruimtelijke kwaliteit. Bij de herinrichting van de Hooigracht wordt het fietspad uitgevoerd als fietsstrook naast de rijbaan, gelijk aan de huidige situatie bij het kruispunt Hooigracht Ir. Driessenstraat. Zo ontstaat een bredere stoep voor de voetganger, fietsparkeren en veel meer laad- en losmogelijkheden. Er komt een nieuwe, betere boomstructuur en het parkeren komt te vervallen. Voor vergunninghouders wordt een regeling getroffen in de Haarlemmerstraatgarage.

4. Oranjeboomstraat, Geregracht, Jan van Houtbrug en Levendaal. Het schetsontwerp verbetert de doorstroming op de hoofdroute van het verkeer zo veel mogelijk. De verkeerslichten bij de Jan van Houtbrug en het Levendaal worden vernieuwd en op elkaar afgestemd. Ook wordt er rekening gehouden met de ambities van het Singelpark. De aansluiting op de Lammenschansweg bij de Jan van Houtbrug wordt aangepast. De rest van de Lammenschansweg wordt voorlopig niet opnieuw ingericht. 

Volgens de planning zullen de eerste werkzaamheden eind 2016 plaatsvinden op het tracédeel Oranjeboomstraat, Geregracht, Jan van Houtbrug en Levendaal. Dit gedeelte van het tracé is klaar voordat de parkeergarage onder de Garenmarkt wordt gebouwd.

Inloopavond op 7 oktober
Op 7 oktober presenteert de gemeente Leiden de plannen vanaf 19.00 uur/ tijdens een inloopavond in de Lakenhal. De gemeenteraadscommissie en de gemeenteraad behandelen het kaderbesluit naar verwachting in november en december. Daarna worden de schetsontwerpen, samen met de klankbordgroepen, verder uitgewerkt. Het definitieve ontwerp wordt uiteindelijk aan de raad voorgelegd in een uitvoeringsbesluit. 

Leiden werkt aan bereikbaarheid
De toekomstige Leidse Ring leidt doorgaand autoverkeer om de stadskern en zo ontstaat er meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in de binnenstad en de wijken. Als de centrumroute straks af is wordt het ook mogelijk om het huidige aantal bussen te verminderen op de Breestraat. 

Bron: Gemeente Leiden. 

Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsitems