01-23-2023

Actieplan impuls Leidse lokale economie

Ondernemers hebben het momenteel niet makkelijk. Ze kampen na de moeilijke coronajaren nu ook met de energiecrisis en stijgende inflatie. Om te zorgen dat de stad aantrekkelijk blijft voor ondernemers én bezoekers heeft Leiden geld vrijgemaakt voor een aantal acties die op korte termijn in gang worden gezet, zoals het aantrekkelijker maken van de Catharinasteeg, het ondersteunen van ondernemers bij digitalisering en het verduurzamen van de Leidse horeca. Als officiële bevestiging dat het tijd is om aan de slag te gaan, ondertekenden wethouder Fleur Spijker en centrummanager Gijs Holla maandag 23 januari het Actieplan impuls Leidse lokale economie.

Om ondernemers te ondersteunen en de Leidse economie een impuls te geven, wordt de regionale winkelcampagne Trakteer jezelf op Leiden doorgezet, wordt het gebied in de omgeving van de Aalmarkt aangepakt en wordt meer samenwerking gezocht met de landelijke brancheorganisatie INretail. Daarnaast is er speciale aandacht voor het aantrekkelijker maken van stegen voor winkelend publiek.

Catharinasteeg

Een aantal acties uit het Actieplan Impuls Leidse lokale economie lopen al en een aantal komen binnenkort tot uitvoering. Wethouder Fleur Spijker (Economie en binnenstad) liet maandag 23 januari weten op welke wijze de Catharinasteeg aantrekkelijker wordt gemaakt. Naast de Pieterskerk-Choorsteeg en de Vrouwensteeg is dit een van de stegen die onder handen wordt genomen. “In een aantal brainstormsessies met ondernemers en omwonenden willen we ideeën ophalen voor de aanpak van onder andere de Catharinasteeg. Er moet een aantrekkelijkere omgeving ontstaan met meer groen, bankjes en ruimte voor winkelend publiek. Zo versterken we de verbinding tussen de winkelgebieden Breestraat, Aalmarkt en Haarlemmerstraat.”

“Een structuurversterking die nu in de toekomst bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de Leidse binnenstad”, voegt centrummanager Gijs Holla toe. “Als het aan ons ligt, gaan we zo snel mogelijk aan de slag. Aanpak van deze omgeving, met veel meer potentie dan er nu zichtbaar is, is een lang gekoesterde wens van ondernemers, de politiek en de omgeving. Een win-win-win situatie dus.”

Actieplan impuls Leidse lokale economie

Structuurversterking economie binnenstad

1. Formuleren van een toekomstperspectief levendige en leefbare binnenstad in 2023
2. Versterken van het belevingsgebied langs de Nieuwe Rijn door:

  • het aantrekkelijker maken van de Catharinasteeg in 2023 voor bezoekers
  • het aanstellen van een gebiedsmanager Nieuwe Rijngebied in 2023 en 2024
  • het testen van een uitgebreide warenmarkt richting de Kippenbrug in 2023
Gastvrije stad

3. Opleveren fietsenstalling Breestraat en Hartebrugkerk, behoud huidige tijdelijke rekken
4. Onderzoek verruiming van terrassen en vergunning eerste fase in 2023
5. Realisatie extra openbare toiletten tot en met 2026 en verbeteren informatievoorziening in 2023
6. Renovatie en uitbreiding Haarlemmerstraatgarage en betere bewegwijzering tot en met 2026
7. Verbeteren toegankelijkheid van de binnenstad, in het kader van fietsparkeren

Intensievere samenwerking stadspartners

8. Versterken samenwerking ondernemers in Leiden
9. Voortzetten werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen tot en met 2026
10. We gaan verder met het Aanjaagteam binnenstad tot en met 2026
11. Samenwerking met InRetail/grootwinkelbedrijf voor landelijk inspiratie
12. Effectieve en efficiënte informatievoorziening voor ondernemers

Economisch vitale stad

13. Onderzoek naar verbeteringen in het vergunningsverleningsproces in 2023
14. Doorontwikkelen Liever in Leiden als Koop Lokaal beweging en alternatief reserveringsplatform voor restaurants in 2023
15. Ondernemers helpen bij verstandige digitalisering in 2023
16. Ondernemers ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen in 2023
17. Doorzetten regionale winkelcampagne Trakteer jezelf op Leiden in 2023
18. Voortzetten Leids Stimuleringsfonds Economische weerbaarheid inclusief fonds voor mentaal welzijn in 2023
19. Lobby richting kabinet voor uitbreiding ondersteunende maatregelen voor ondernemers in 2023
20. Acquisitie gewenste retailformules en leegstandsbestrijding in 2023 en 2024

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad