Duurzame binnenstad

De komende jaren gaan er grote stappen richting een duurzame binnenstad gezet worden. Het Centrummanagement is actief betrokken bij de totstandkoming en uitvoer van projecten rondom duurzaamheid.

Leids Glas

Naast de bijdrage aan de organisatie van evenementen, is het Centrummanagement Leiden ook actief betrokken bij het project Leids Glas, waarmee tijdens stadsbrede evenementen gebruik wordt gemaakt van statiegeldbekers. Zo werd tijdens Leidens Ontzet 2019 voor het eerst gebruik gemaakt van statiegeldbekers, waarmee 500.000 plastic wegwerpbekers werden bespaard.

De werkgroep LeidsGlas, bestaande uit de 3 October Vereeniging, Leiden Marketing, Koninklijke Horeca Nederland, Café Vereniging Leiden, PKVV en de gemeente Leiden, wordt geleid door het Centrummanagement en zorgt ervoor dat ondernemers worden ondersteund bij de invoering van deze statiegeldbekers. De komende jaren zal de invoering van statiegeldbekers bij grote evenementen verder worden doorgevoerd.

Zero Emissie Stadsdistributie

Binnen het Klimaatakkoord is één van de doelstellingen om de stadslogistiek volledig emissievrij te maken. Deze doelstelling is vastgelegd in de ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) en komt voort uit de Green Deal. Concreet houdt het in dat binnensteden zones in moeten stellen waar alleen emissievrije bedrijfsvoertuigen mogen rijden.

De gemeente Leiden heeft de ambitie om vanaf 2025 een dergelijke zone in de binnenstad in te voeren. Omdat dit een grote impact heeft op ondernemers, hebben het Centrummanagement en Ondernemend Leiden de handen ineen geslagen om de belangen van de ondernemers zo goed mogelijk te borgen. Hiervoor werken wij intensief samen met de gemeente Leiden en zetten we ons in voor haalbare en betaalbare plannen en een goede informatievoorziening.

Bedrijfsafval binnenstad

Samen met Stichting Duurzame Horeca Leiden, Koninklijke Horeca Leiden en de gemeente Leiden werkt het Centrummanagement aan de verduurzaming van het ophalen van bedrijfsafval in de binnenstad. In plaats van vrachtwagens die het afval ophalen is er een pilot gestart samen met InzamelHelden om dit met bakfietsen te doen. Doel van de pilot is om te kijken of het op deze duurzame manier ophalen van bedrijfsafval rendabel en werkbaar voor ondernemers is. Daarbij is het de bedoeling om het aantal grote vrachtwagens en afvalcontainers in de binnenstad terug te dringen.

Duurzaamste kilometer van Nederland

De komende jaren transformeert het Leidse stationsgebied in een modern stadsdeel met nieuwe woningen, kantoren, een hotel, een grote bioscoop en een modern OV-knooppunt. Samen met vele partners uit het stationsgebied heeft Centrummanagement Leiden de ambitie om van dit gebied de duurzaamste kilometer van Nederland te maken.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad