Ondernemersverenigingen

De Leidse binnenstad heeft zes verschillende ondernemersverenigingen, voor de verschillende winkelgebieden en -straten. Centrummanagement Leiden fungeert als koepel voor deze ondernemersverenigingen. De ondernemersverenigingen en Centrummanagement Leiden worden gefinancierd door de ondernemers zelf, door een toeslag op lokale belastingen. De opbrengst hiervan komt via gemeente en het Ondernemersfonds terecht bij de verenigingen en het Centrummanagement. We gebruiken het vervolgens voor het vergroten van de economische slagkracht van onze stad.

Vitale ondernemersverenigingen zijn van groot belang om de belangen van ondernemers te behartigen. Ze dragen bij aan een goede communicatie richting consumenten, zetten lokale initiatieven op (zoals fietsbezorgen) en organiseren evenementen. De verenigingen zijn dan ook voortdurend op zoek naar ondernemers die hun steentje bij willen dragen, bijvoorbeeld door zitting te nemen in het bestuur.

De zes ondernemersverenigingen van de binnenstad zijn:

[

Hartje Leiden

[

HerenDoeza

[

Haarlemmerstraat

[

Pieterskwartier

[

Beestenmarkt

Neem contact met ons op!

Wil je zelf een actieve bijdrage gaan leveren, of heb je vragen over de ondernemersvereniging?
Neem dan contact op met het Centrummanagement of jouw eigen ondernemersvereniging.

E-mailadres

info@centrumvanleiden.nl

Telefoonnummer

071 514 04 35

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad