Bewoners

De Leidse binnenstad maken we samen. Daarom onderhoudt het Centrummanagement goede contacten met bewonersverenigingen. We gaan in overleg over kleine en grote thema’s in de stad, en trekken samen op waar dat mogelijk is. Zo zorgen we er niet alleen voor dat Leiden een levendige stad blijft, maar ook dat de belangen van alle betrokkenen hierbij worden meegenomen.

Dit doet het Centrummanagement

Het Centrummanagement Leiden streeft naar een economisch vitale binnenstad. Daarom organiseren wij campagnes om bezoekers naar Leiden te trekken (zowel uit Leiden zelf, als uit de regio). Daarnaast doen we aan leegstandsbestrijding: we helpen ondernemers die op zoek zijn naar een opvolger en zoeken voortdurend naar nieuwe winkels die zich in Leiden willen vestigen. Zo zorgen we ervoor dat Leiden ook in de toekomst een uniek winkelaanbod houdt. Daarnaast ondersteunt en organiseert het Centrummanagement evenementen in de stad, zoals de WinterWonderWeken (met de drijvende ijsbaan en kerstmarkt) en de intocht van Sinterklaas.

Leefbaarheid

Een levendige binnenstad draagt bij aan de vitaliteit van de stad. Hierbij moeten ook de belangen van bewoners worden meegenomen: het Centrummanagement pleit daarom voor een goede balans tussen het organiseren van evenementen en de leefbaarheid van de stad. Hoewel er soms grotere evenementen georganiseerd worden, leggen wij de nadruk op kleinschaligere (culturele) evenementen waarvan de overlast beperkt is. Daarnaast streeft het Centrummanagement, samen met de binnenstadondernemers, naar een goed onderhouden openbare ruimte en veilige straten. Zo zorgen we ervoor dat de binnenstad ook voor bewoners een aangename plek blijft om te vertoeven.

Neem contact met ons op!

Heb je ideeën over hoe we de Leidse binnenstad kunnen verbeteren? Laat het ons weten.

E-mailadres

info@centrumvanleiden.nl

Telefoonnummer

071 14 04 35

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad