Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger van de Leidse binnenstadondernemers zet het Centrummanagement zich actief in voor het versterken van de Leidse economie en het ondernemersklimaat in de stad. Zo pleiten we voor goede parkeervoorzieningen, willen we ruimte creëren voor retail en horeca, en richten we ons bij het herinrichten van pleinen en straten op de economische vitaliteit van de stad. In het onderstaande overzicht staan de projecten waar het Centrummanagement bij betrokken is.

Hier zetten we ons voor in:

Belangenbehartiging

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad die de afgelopen jaren flink is opgeknapt en waar jaarlijks heel veel mensen van genieten. En hoewel er heel veel is verbeterd, is de openbare ruimte nog niet overal op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hebben. Nog te vaak is het rommelig op straat, worden stoepen geblokkeerd door verkeerd gestalde fietsen en hebben sommige straten nog niet de uitstraling die bij de stad past.

Lees meer

Belangenbehartiging

Een economisch vitale autoluwe binnenstad

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad. De gemeente Leiden is voornemens om de binnenstad de komende jaren autoluw te maken en de openbare ruimte zo nog verder te versterken. Het Centrummanagement steunt deze ambitie, maar stelt hier wel voorwaarden voor. Zo mag de bedrijfsvoering van ondernemers niet in de knel komen en moet de stad goed bereikbaar blijven voor bezoekers.

Lees meer

Belangenbehartiging

Uitstekend parkeren voor auto en fiets

Goede bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer is essentieel voor een economisch vitale binnenstad. Daar horen goede parkeervoorzieningen bij. Zowel aan de rand van de binnenstad, als via P&R-locaties aan de rand van de stad. En zowel voor auto, als voor de fiets.

Lees meer

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad