Belangenbehartiging

Als belangenbehartiger van de Leidse binnenstadondernemers zet het Centrummanagement zich actief in voor het versterken van de Leidse economie en het ondernemersklimaat in de stad. Zo pleiten we voor goede parkeervoorzieningen, willen we ruimte creëren voor retail, cultuur, beleving en horeca, en richten we ons bij het herinrichten van pleinen en straten op de economische vitaliteit van de stad. In het onderstaande overzicht staan de projecten waar het Centrummanagement bij betrokken is.

Hier zetten we ons voor in:

Belangenbehartiging

Checklist voor een vitale binnenstad

De Leidse binnenstad is één van de grootste werkgevers van de stad. Alle ondernemers - retail, horeca en de cultuursector - hebben meer dan 7.000 werknemers in dienst. Daarnaast geniet onze binnenstad landelijke bekendheid door het unieke winkelaanbod, met lokale parels en gerenommeerde merken, in een historische setting. De afgelopen twee jaar hebben de ondernemers echter een grote klap gekregen door de coronacrisis. Willen we hier sterker uitkomen en in de toekomst een levendige en economisch vitale binnenstad behouden, moeten we als stad blijven investeren in de binnenstad.

Lees meer

Belangenbehartiging

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad die de afgelopen jaren flink is opgeknapt en waar jaarlijks heel veel mensen van genieten. En hoewel er heel veel is verbeterd, is de openbare ruimte nog niet overal op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hebben. Nog te vaak is het rommelig op straat, worden stoepen geblokkeerd door verkeerd gestalde fietsen en hebben sommige straten nog niet de uitstraling die bij de stad past.

Lees meer

Belangenbehartiging

Een economisch vitale autoluwe binnenstad

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad. De gemeente Leiden is voornemens om de binnenstad de komende jaren autoluw te maken en het verblijfsgebied zo nog beter te maken. Het Centrummanagement steunt deze ambitie, maar stelt hier wel voorwaarden voor. Zo mag de bedrijfsvoering van ondernemers niet in de knel komen en moet de stad goed bereikbaar blijven voor bezoekers, ook die met de auto komen.

Lees meer

Belangenbehartiging

Uitstekend parkeren voor auto en fiets

Goede bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer is essentieel voor een economisch vitale binnenstad. Daar horen goede parkeervoorzieningen bij. Zowel aan de rand van de binnenstad, als via P&R-locaties aan de rand van de stad. En zowel voor de auto, als voor de fiets.

Lees meer

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad