Partners

Het Centrummanagement Leiden werkt met vele organisaties in Leiden samen om actief bij te dragen aan een levendige en economisch vitale binnenstad. Daarom participeren we in stadsbrede overleggen en onderhouden we contacten met relevante organisaties.

Samenwerkingen

Het Centrummanagement werkt nauw samen met de zes ondernemersverenigingen van de Leidse binnenstad.

[

De Bree

Ondernemersvereniging

[

Hartje Leiden

Ondernemersvereniging

[

HerenDoeza

Ondernemersvereniging

[

Haarlemmerstraat

Ondernemersvereniging

[

Pieterskwartier

Ondernemersvereniging

[

Beestenmarkt

Ondernemersvereniging

Stadspartners

Rabobank Leiden-Katwijk
www.rabobank.nl

BV Leiden
www.bvleiden.nl 

Ondernemersvereniging BioSciencePark
www.ovbsp.nl

Ondernemersklankbord Rijnland

www.ondernemersklankbord.nl

Cultuurfonds Leiden
www.cultuurfondsleiden.nl 

Gemeente Leiden
www.leiden.nl/gemeente 

Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Leiden
www.leidenhoreca.nl 

Duurzaamste Kilometer
www.duurzaamstekilometer.nl 

Ondernemersfonds Leiden
www.ondernemersfonds.nl 

Stichting Ondernemend Leiden
www.ondernemendleiden.nl 

Vastgoed Binnenstad Leiden
info@vastgoedbinnenstadleiden.nl

Ondernemersvereniging Boerhaavedistrict
info@ovbdleiden.nl

CultuurKwartier Leiden
www.cultuurkwartierleiden.nl 

Kennisinstellingen

mboRijnland
www.mborijnland.nl 

Hogeschool Leiden
www.hogeschoolleiden.nl 

Universiteit Leiden
www.universiteitleiden.nl 

Media

Leidsch Dagblad
www.leidschdagblad.nl

De Leidse Glibber
www.leidseglibber.nl 

Sleutelstad
www.sleutelstad.nl 

UnityFM en UnityTV
www.unity.nu

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad