12-16-2022

Blog: Ondanks uitdagingen bruisende feestdagen

Met het einde van het jaar in zicht, is het ook tijd om terug te kijken naar de afgelopen twaalf maanden. Zaten we in het begin van het jaar nog in een coronalockdown, is de binnenstad nu weer geopend en is er weer meer ruimte om te ondernemen. We hadden gehoopt dat alle seinen nu weer op groen zouden staan, maar helaas zorgen de stijgende energieprijzen en inflatie ook nu weer voor de nodige uitdagingen voor ondernemers.

Daarom blijven we ons inzetten voor stimuleringsmaatregelen voor ondernemers en het geven van perspectief voor de lange termijn. Dat laatste doen we door bij de gemeente Leiden aan te dringen op het uitvoeren van aangenomen beleid: dit gaat onder andere over het aantrekkelijker maken van winkelstegen, het verbeteren van het gebied rondom de Nieuwe Rijn en betere en snellere vergunningsverlening voor ondernemers. 

Ondanks de moeilijkheden, zijn we daarom verheugd dat deze maanden de Winter Wonder Weken als vanouds plaats kunnen vinden. Vele duizenden kinderen ontmoetten de Sint in het Huis van Sinterklaas, de Korenweekenden brengen weer levendigheid in onze binnenstad en schaatsers weten hun weg weer te vinden naar de Drijvende IJsbaan op de Nieuwe Rijn. Daarnaast is gisteren de Kerstmarkt op een van de mooiste plekken van onze stad van start gegaan. En ook in het nieuwe jaar gaan we door het met organiseren van bezoekersaantrekkende evenementen in onze binnenstad, bijvoorbeeld met de Restaurantweek in januari en het Fashion Festival in mei. Dit doen we uiteraard niet alleen voor de levendigheid in de binnenstad, maar ook met oog voor de leefbaarheid van bewoners.

Rest mij ten slotte alle binnenstadondernemers fijne feestdagen te wensen, waarin hopelijk vele Leidenaren en regiobewoners hun weg weten te vinden naar de Leidse binnenstad!

Gijs Holla

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad