01-10-2022

Checklist voor een vitale binnenstad

De Leidse binnenstad is één van de grootste werkgevers van de stad. Alle ondernemers - retail, horeca en de cultuursector - hebben meer dan 7.000 werknemers in dienst. Daarnaast geniet onze binnenstad landelijke bekendheid door het unieke winkelaanbod, met lokale parels en gerenommeerde merken, in een historische setting. De afgelopen twee jaar hebben de ondernemers echter een grote klap gekregen door de coronacrisis. Willen we hier sterker uitkomen en in de toekomst een levendige en economisch vitale binnenstad behouden, moeten we als stad blijven investeren in de binnenstad.

Herstelplan bezoekerseconomie

Corona heeft een grote impact gehad op de binnenstad. Een herstelplan voor de Leidse bezoekerseconomie is noodzakelijk om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Het aantrekken van meer bezoekers en winkelformules, het vergroten van het belevingsgebied langs de Nieuwe Rijn en het helpen van Leidse ondernemers bij verstandige digitalisering moeten onderdeel zijn van het herstelplan.

Parkeergarages voor bezoekers

Voldoende goede parkeervoorzieningen voor bezoekers is het fundament voor een sterke binnenstad. Op dit moment zijn de parkeergarages tijdens piekmomenten gereserveerd voor bezoekers aan de stad. Willen we bezoekers de komende jaren blijven verleiden om onze stad te bezoeken, is het van groot belang dat dit zo blijft. 

Ruimte voor grotere terrassen

De vergrote coronaterrassen hebben er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat er meer levendigheid in onze stad was. Daarom streven we ernaar om de grotere terrassen, waar mogelijk, permanent te maken.

Busvrije entree van de binnenstad

Het Stationsgebied gaat de komende jaren op de schop. Daarom is dit het moment om onze stad de entree te geven die het verdient. Het busvrij maken van de looproutes vanaf het station is hiervoor essentieel. 

Nieuwe Morspoortgarage

De huidige Morspoortgarage verdwijnt. Het Centrummanagement pleit voor een nieuwe, permanente ondergrondse parkeergarage voor bezoekers op dezelfde locatie. Zo blijven de winkelstraten vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Daarnaast faciliteert deze parkeergarage werknemers van het stationsgebied.

Zero Emissie Stadsdistributie haalbaar en betaalbaar

De noodzaak van een duurzame stadsdistributie wordt ook door ondernemers onderschreven, want alleen zo kunnen we van Leiden een groene stad maken. De coronacrisis heeft echter grote financiële gevolgen voor Leidse ondernemers. Daarom pleiten wij voor maatwerk bij de invoering van duurzame stadsdistributie, waarbij ondernemers die meer tijd nodig hebben die krijgen en er financiële ondersteuning beschikbaar is.

Uitbreiding en betere vindbaarheid Haarlemmerstraatgarage

De Haarlemmerstraatgarage is de parkeergarage van het oostelijk deel van de binnenstad. Deze garage verdient een opknapbeurt en moet worden uitgebreid. Tevens dient de bewegwijzering naar deze garage veel beter te worden.

Dit hebben we tot nu toe gedaan

Gesprekken politieke partijen

We hebben bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s onze wensen kenbaar gemaakt bij de Leidse partijen. Ook hebben we tijdens de coalitieonderhandelingen gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de partijen. 

Wat is jouw mening?

We gaan graag met je het gesprek aan over de toekomst van de Leidse binnenstad.

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad