01-10-2022

Checklist voor een vitale binnenstad

De Leidse binnenstad is een van de grootste werkgever van de stad. Alle ondernemers - retail, horeca en de cultuursector - hebben meer dan 7.000 werknemers in dienst. Daarnaast geniet onze binnenstad landelijk bekendheid door het unieke winkelaanbod, met lokale parels en gerenommeerde merken, in een historische setting. De afgelopen twee jaar hebben de ondernemers echter een grote klap gekregen door de coronacrisis. Willen we hier sterker uitkomen en in de toekomst een levendige en economisch vitale binnenstad behouden, moeten er nu stappen worden gezet.

Herstelplan bezoekerseconomie

Zodra de coronasituatie het toestaat, moet de binnenstad weer opnieuw opgestart worden. Met een herstelplan voor de Leidse bezoekerseconomie zorgen we ervoor dat de binnenstad klaar is voor de toekomst, door het aantrekken van nieuwe bezoekers en het duurzaam maken van de Leidse binnenstadeconomie.

Parkeergarages voor bezoekers

Voldoende goede parkeervoorzieningen voor bezoekers is het fundament voor een sterke binnenstad. Op dit moment zijn de parkeergarages tijdens piekmomenten gereserveerd voor bezoekers aan de stad. Willen we bezoekers de komende jaren blijven verleiden om onze stad te bezoeken, is het van groot belang dat dit zo blijft. 

Ruimte voor grotere terrassen

De vergrote coronaterrassen hebben er de afgelopen twee jaar voor gezorgd dat er meer levendigheid in onze stad was. Daarom streven we ernaar om de grotere terrassen, waar mogelijk, permanent te maken.

Busvrije entree tot de stad

Het Stationsgebied gaat de komende jaren op de schop. Daarom is dit het moment om onze stad de entree te geven die het verdient. Het busvrij maken van de looproutes vanaf het station is hiervoor essentieel. 

Nieuwe Morspoortgarage

De huidige Morspoortgarage gaat de komende jaren verdwijnen. Het Centrummanagement pleit voor een nieuwe, permanente ondergrondse parkeergarage voor bezoekers op dezelfde locatie. Zo blijven de winkelgebieden vanuit alle richtingen goed bereikbaar. Daarnaast faciliteert deze parkeergarage werknemers van het stationsgebied.

Zero Emissie Stadsdistributie haalbaar en betaalbaar

De noodzaak van een duurzame stadsdistributie wordt ook door ondernemers onderschreven, want alleen zo kunnen we van Leiden een groene stad maken. De coronacrisis heeft echter grote financiële gevolgen voor Leidse ondernemers. Daarom pleiten wij voor maatwerk bij de invoering van duurzame stadsdistributie, waarbij ondernemers die meer tijd nodig hebben die krijgen en er financiële ondersteuning beschikbaar is.

Kort parkeren op de Kaasmarkt

De Kaasmarkt is een van de entreepunten tot onze winkelgebieden. Om bezoekers voor een snelle boodschap te faciliteren, stellen we parkeerplaatsen voor kort parkeren voor op een gedeelte van de heringerichte Kaasmarkt. De rest van het plein kan een groene invulling krijgen.

Wat is jouw mening?

We gaan graag met je het gesprek aan over de toekomst van de Leidse binnenstad.

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad