07-1-2022

‘Investeringen in de binnenstad blijven noodzakelijk, want we zijn er nog niet’

Dat was mijn boodschap bij alle gesprekken die ik met politieke partijen heb gevoerd na de gemeenteraadsverkiezingen. Ondanks dat we de beperkingen van de coronacrisis – voor nu – achter ons hebben gelaten, blijft er onzekerheid over het verloop van de pandemie. En ook de gevolgen van de coronacrisis zelf, hebben nog hun weerslag in de binnenstad. Hoewel de drukte in winkelstraten toe begint te nemen, zitten we nog niet op hetzelfde niveau als 2019. Daarnaast verkeren vele ondernemers nog in grote financiële onzekerheid, door uitgestelde belastingen en rekeningen die de komende tijd ingehaald moeten worden. Het blijft dus van groot belang dat we ons gezamenlijk in blijven zetten voor de economische vitaliteit van de stad.

Als Centrummanagement doen we dat door onze bezoekerscampagnes op volle toeren te laten draaien. Met de Trakteer jezelf op Leiden-campagne trekken we duizenden regiobezoekers naar de stad en met de Liever in Leiden-beweging blijven we Leidenaren eraan herinneren hoe groot het belang is van lokaal kopen. Daarnaast blijven wij ons ook inzetten voor de levendigheid van de binnenstad: bijvoorbeeld door het Fashion Festival dat we in mei organiseerden, maar ook met de WinterWonderWeken. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen we in december weer vele bezoekers verwelkomen op de Drijvende IJsbaan en zal ook Sinterklaas weer als vanouds aankomen in onze stad.

Om een aantrekkelijke stad te blijven, zullen de nodige investeringen gedaan moeten worden. We zien dat dit de afgelopen jaren ertoe heeft geleid dat Leiden een veerkrachtige economie heeft, waardoor de gevolgen van de coronacrisis tot nu toe konden worden opgevangen. Maar ook de komende jaren blijven investeringen nodig. Dat doen we als Centrummanagement door extra geld in te zetten voor projecten die de levendigheid en aantrekkelijkheid van onze stad tegemoet komen. We kunnen dit echter niet alleen, alle betrokken partners in de stad zullen de schouders eronder moeten zetten.

De belangrijkste partner hierbij, de gemeente Leiden, heeft goede ambities voor de economische vitaliteit van onze stad. Met de visie op de Bezoekerseconomie en het nieuwe Warenmarkt- en Retailbeleid worden de juiste doelen gesteld voor de toekomst. Het is nu echter van groot belang dat deze ambities daadwerkelijk worden omgezet in daden door het opstellen van een stevig uitvoeringsprogramma. Alleen op die manier kunnen we onze bruisende, verrassende binnenstad behouden. Uiteraard denken we als Centrummanagement graag mee over de invulling van dit uitvoeringsprogramma.

Als Centrummanager kijk ik uit naar een prachtige, ondernemende zomer waarin onze stad weer leeft als vanouds!

– Gijs Holla
Centrummanager

    Meer interessant nieuws

    Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad