10-28-2022

Interview Fleur Spijker: ‘Ik ben een wethouder voor alle ondernemers in de stad’

Fleur Spijker is sinds enkele maanden wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid en daarmee ook verantwoordelijk voor de economische vitaliteit van de binnenstad. Wij vroegen Fleur naar haar ambities voor de komende jaren en op welke wijze zij de binnenstad en haar ondernemers de komende jaren wil ondersteunen.

Veel inwoners van Leiden kennen je al omdat je al eerder wethouder van Leiden bent geweest. Maar voor de mensen die je niet kennen, kan je wat over jezelf vertellen?

Ik ben een geboren en getogen Leidse en ik woon nog steeds met veel plezier in onze mooie stad. Inmiddels met man, drie kinderen en de hond.  Ik houd van fietsen en voor mijn werk doorkruis ik dan ook heel de stad. Ik heb hiervoor een carrière in de advocatuur gehad en verschillende toezichthoudende functies bekleed. Ik ben zelf ook ondernemer geweest en weet hoeveel er soms op een ondernemer af kan komen, maar ook hoe mooi en uitdagend het is om zelf aan de lat te staan.

In het coalitieakkoord staat dat een deel van de coronaterrassen mag blijven, op welke manier wil je dat vorm gaan geven en wanneer hoop je dat de verruimde terrassen kunnen staan?

Voor de ruimere terrassen bekijken we per locatie wat de mogelijkheden zijn, in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Ik begrijp heel goed dat ondernemers liever zouden zien dat we die ruimere terrassen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk toestaan, maar het vertrekpunt in het hele bestuursakkoord is een goede balans tussen werken, wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid, waarbij de leefbaarheid van de stad voorop staat.

Op basis van de inventarisatie van behoefte aan extra terrasruimte zal eerst bekeken worden welke van deze wensen vallen binnen de huidige wet- en regelgeving. Deze ondernemers krijgen in januari duidelijkheid of een vergunningsaanvraag kans van slagen heeft. Het proces van vergunningverlening zal dan volgens de nu geldende voorwaarden verlopen.

Bij andere ondernemers past de gewenste terrasuitbreiding niet binnen de regels. Denk bijvoorbeeld aan coronaterrassen die op parkeervakken staan. Deze ondernemers krijgen dit medio januari te horen.

Als de gewenste terrasuitbreiding niet binnen bestaande kaders past dan moeten we een inventarisatie doen om te kijken of beleidskaders aangepast moeten worden en of dit überhaupt mogelijk is. Het streven is om dit proces in maart 2023 inzichtelijk te hebben. Als het nodig is dat wet- en regelgeving dient te worden aangepast, dan is hier een politiek besluitvormingsproces voor nodig. Dit kost meer tijd. We zien duidelijkheid over mogelijke terrasuitbreidingen als een van onze prioriteiten, maar hebben aan de voorkant afgesproken dat we dit in samenspraak met de omgeving willen doen. Omdat dit proces wel zorgvuldig moet gebeuren.

Ondernemers hebben het nu zwaar door de hoge energieprijzen en inflatie. Op welke manier ben je van plan om de ondernemers te helpen?

Ik ken de Leidse ondernemers gelukkig ook als heel zelfstandig, creatief en doortastend. De strekking van deze vraag is volgens mij dat ondernemers het heel erg zwaar hebben gehad tijdens de coronapandemie en daaropvolgend nu kampen met een energiecrisis en personeelstekorten. Dat is financieel, maar ook mentaal zwaar. Ik voer nu veel gesprekken met ondernemers om meer te horen over wat er speelt. Het gebrek aan horeca- en winkelmedewerkers, beveiliging en vaklieden kan ik helaas niet zomaar oplossen noch de energie- en gasprijzen laten dalen. Dat zijn taaie vraagstukken die een langere termijnvisie en veel samenwerking van ondernemers en overheden vragen. Overigens sta ik open voor alle goede ideeën die ertoe bijdragen dat we ondernemers in zwaar weer een handje kunnen helpen. Ik werk wat dat betreft heel graag samen met de stad en CML.

Verder proberen we met lokale stimuleringsinitiatieven en -maatregelen onze binnenstad levendig en vitaal te houden. Onder andere te voorzien in een schone binnenstad met meer openbare toiletten en groene ontmoetingsplekken, een snellere vergunningverlening voor ondernemers, een evenementenfonds om organisatoren aan te moedigen, we investeren in het vestigingsklimaat door te investeren in menselijk kapitaal, een klimaatbestendige binnenstad en we stellen waar mogelijk energiescans beschikbaar en energiebesparende maatregelen voor.

Wat zijn je belangrijkste ambities voor je nieuwe portefeuille?

Volgens mij heb ik al een aantal ambities benoemd. Het is goed om daarnaast te benoemen dat ik aan de slag wil met om meer ruimte te maken voor ondernemen. Makkelijke oplossingen hiervoor zijn er niet, maar het belang van werken en ondernemen hangt samen met aspecten als wonen, groen, kwaliteit van de buitenruimte, gezondheid enzovoort. In de keuzes die we voor de stad maken, moet de toekomstbestendigheid voorop staan. Dat moeten we samen voor ogen houden.

Is er nog iets wat je tegen de ondernemers wilt zeggen?

Ik denk dat het goed is om te benoemen dat ik een wethouder ben voor alle ondernemers in de stad: zowel voor kenniseconomie als stadsverzorgende economie. Ik ben er van overtuigd dat beide delen van onze Leidse economie elkaar versterken. De kenniseconomie, met onder andere het Leiden Bio Science Park, heeft onze economie geen windeieren gelegd en zorgde voor veerkracht tijdens de corona pandemie. Maar de kenniseconomie kan op zijn beurt niet bestaan zonder de stadsverzorgende bedrijvigheid die aan hen ondersteunend is. Dus of je nu op bedrijventerrein, binnenstad, spoorzone, winkelcentrum of LBSP zit, samenwerken en doen is de sleutel voor toekomstig succes.

 

 

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad