07-20-2021

Inspraakreactie op kort parkeren

Het Centrummanagement heeft, samen met de ondernemersverenigingen HerenDoeza en Hartje Leiden, schriftelijk gereageerd op het voorstel van de gemeente voor het aanwijzen van kort parkeerplekken in de binnenstad.

Daarbij wijzen wij in het bijzonder op de volgende punten:

 • Essentieel voor het slagen van het nieuwe parkeerbeleid en voor draagvlak bij de ondernemers is dat de bezoekersgarages op piekmomenten voor bezoekers beschikbaar zijn;
 • Wij pleiten daarnaast voor éénduidigheid en helderheid. Kies dus voor maximaal 2 ‘soorten’ bezoekers parkeren qua tijd;
 • Daarbij denken wij dat de invoering van kort parkeren en ultrakort parkeren het beste bij de huidige samenleving past. Ultrakort parkeren voorziet in een nieuwe behoefte. Deze komt voort uit een langjarige ontwikkeling dat steeds meer winkels ook als magazijn fungeren van hun webshop. Corona heeft deze tendens versterkt. Zonder webshop met goede afhaalmogelijkheden gaan binnenstadsondernemers het verliezen van de grote jongen met magazijnen in polders. Goede afhaalmogelijkheden, ook voor de auto, zijn daarom noodzakelijk om leegstand tegen te gaan en de binnenstad aantrekkelijk te houden voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van onze stad;
 • Wij vinden een maximum tijd van 2 uur het meest passend voor de kort parkeerplekken en 0,5 uur voor de ultrakort parkeerplekken;
 • In de door de gemeente voorgestelde kort parkeerlocaties kunnen wij ons vinden. Daarbij gaan we er wel vanuit dat het om invoering in de hele Doezastraat en hele Lange Mare gaat. Al deze locaties zouden wat ons betreft kort parkeerplekken moeten zijn met een max van 2 uur.
 • Aan de voorgestelde kort parkeerlocaties (max 2 uur) zien wij nog graag de Kaasmarkt toegevoegd;
 • Daarbovenop stellen wij voor om bij alle winkelgebieden ook nog ultrakort parkeerplekken aan te leggen:
  • Nieuwe Beestenmarkt voor het cultuurkwartier en begin Haarlemmerstraat
  • Boommarkt voor Aalmarkt en begin Breestraat
  • Langebrug tot Zonneveldstraat voor de Pieterskwartier
  • Nieuwstraat voor het Nieuwe Rijn gebied
  • Van der Werfstraat, kant Hooigracht, voor de Haarlemmerstraat-oost

Het invoeren van (ultra)kort parkeren waarbij deze zaken worden meegenomen, zal eraan bijdragen dat er veel minder overlast door auto’s in de binnenstad ontstaat, waarbij ondernemers ruimte houden om te ondernemen.

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad