Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ondernemers. Het Centrummanagement zet in op het zo snel en verantwoord mogelijk openen van de stad en ruimhartige compensatie voor getroffen ondernemers. Op deze pagina vind je relevante praktische informatie voor ondernemers over de gevolgen van de crisis, steunmaatregelen en de inzet van het Centrummanagement.

Steunmaatregelen en richtlijnen voor ondernemers

 

Het Centrummanagement verzorgt samen met de overige ondernemersorganisaties en de gemeente Leiden voor de informatievoorziening aan ondernemers over de coronacrisis. Voor meer informatie over de huidige richtlijnen en steunmaatregelen kunnen ondernemers terecht op:

Z

Gemeente Leiden

Voor informatie over lokale richtlijnen rondom de coronacrisis, kunnen ondernemers terecht op de website van de gemeente Leiden. Hier is ook meer informatie terug te vinden over de huidige steunmaatregelen (zoals de TONK en Tozo). 

Z

Rijksoverheid

Informatie over de landelijke regelgeving is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid

Hulp voor ondernemers

Hebben de coronacrisis grote gevolgen voor jouw onderneming en heb je behoefte aan hulp? Dan kun je terecht bij de ondernemersdesk. De ondernemersdesk brengt samen met jou de situatie in kaart en zorgt ervoor dat je wordt doorverwezen naar instanties die je verder kunnen helpen.

Bij de ondernemersdesk kom je in contact met ervaringsdeskundigen: ondernemers die zelf ook de gevolgen van de coronacrisis ondervinden.  

De inzet van het Centrummanagement

Vanaf dag één van de crisis heeft het Centrummanagement zich actief ingezet voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Wij hebben hierbij specifiek gericht op:

9

Het opzetten van een koop lokaal-campagne, om ondernemers in deze moeilijke tijden zoveel mogelijk te steunen. Inmiddels is deze campagne doorontwikkeld naar de Liever in Leiden-beweging. De komende jaren gaan we deze beweging verder door ontwikkelen.

9

We staan in nauw contact met de gemeente Leiden om te pleiten voor maatregelen die ondernemers helpen, zoals uitstel en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en het instellen van stimuleringsmaatregelen.

9

We voeren bewustwordingscampagnes waarmee Leiden verantwoord geopend kan worden, zoals de oproep om drukte te spreiden en rustigere winkelgebieden te bezoeken.

9

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld hebben we onze bezoekerscampagnes weer opgestart. Met de Trakteer jezelf op Leiden-campagne laten we zien dat bezoekers weer van harte welkom zijn in Leiden.

Neem contact met ons op!

Heb je vragen over de coronamaatregelen of heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

E-mailadres

info@centrumvanleiden.nl

Telefoonnummer

071 514 04 35

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad