06-10-2022

Nieuwe coalitieakkoord biedt kansen voor verder versterken aantrekkelijke en levendige binnenstad

Afgelopen woensdag is het nieuwe coalitieakkoord van Leiden door GroenLinks, D66, PvdA en het CDA gepresenteerd. We zien hierin veel punten die goed zijn voor de binnenstad en haar ondernemers. Op veel thema’s wordt het beleid van de afgelopen jaren doorgezet en er worden nieuwe ambities uitgesproken die de economie van de binnenstad verder zullen helpen. Daarnaast zet men uitdrukkelijk in op een aantrekkelijke en levendige binnenstad.

Positief voor de binnenstad is dat het nieuwe college doorgaat met de grootschalige herontwikkeling van het Stationsgebied, met onder andere een nieuw trein- en busstation, maar ook het busvrij maken van de Stationsweg en Steenstraat. Leiden krijgt daarmee de entree die we als stad verdienen. Daarnaast zet het nieuwe college ook in op het bereikbaar houden van de binnenstad: op de plek van de huidige Morspoortgarage zal een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening komen, terwijl de huidige garage verplaatst zal worden naar een nieuwe locatie. Ook positief is het uitspreken dat de parkeergarages in de toekomst bestemd blijven voor bezoekers van de stad.

Daarnaast zijn we als Centrummanagement verheugd met het voornemen om meer te investeren in het vestigingsklimaat, onder andere door de vergunningsverlening voor ondernemers te versnellen. Bovendien is afgesproken dat de OZB alleen stijgt met de trend. Ook wil men een impuls geven aan de lokale economie en is er aandacht voor de grote gevolgen die de coronacrisis voor de binnenstad heeft gehad.

Het college spreekt de ambitie uit om de binnenstad ook in de toekomst bruisend te houden. Dit moet onder andere vorm krijgen door de coronaterrassen – waar mogelijk – permanent te maken en door het opzetten van een speciaal fonds voor het organiseren van evenementen. Ook wil het college de ontwikkeling van de Humanities Campus in de binnenstad ondersteunen. We zien dit als een mooie opsteker voor de horeca en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad.

Het coalitieakkoord bestaat uit ambitieuze plannen, maar we zien ook grote uitdagingen in het nu en de nabije toekomst. De gevolgen van de coronacrisis zullen nog lang in de binnenstad gevoeld worden. We kijken dan ook uit naar hoe het nieuwe college de plannen in de praktijk gaat brengen, zeker omdat de urgentie groot is.

Op de eerste plaats denken we aan het investeren in het winkelklimaat in de binnenstad, zoals met het uitvoeringsprogramma van het recentelijk vastgestelde Warenmarkt- en Retailbeleid. Daarnaast roepen we het college op bij de invoering van de zero emissie stadsdistributie rekening te houden met de haalbaarheid en betaalbaarheid voor ondernemers. Ten slotte zien we dat het college strenger wil optreden tegen ‘foute beleggers’ die huizen opkopen en de huurprijzen opdrijven. We hopen echter dat men oog blijft houden voor goede beleggers die (gemeentelijk) vastgoed kopen om het weer aan te passen aan de eisen van de tijd en hen de ruimte blijft geven deze investeringen terug te verdienen.

Uiteraard houd ik als centrummanager de vinger aan de pols en spring ik in wanneer dat nodig is. Daarnaast kijk ik uit naar een goede, vruchtbare samenwerking met het nieuwe college, zodat we verder kunnen werken aan een ondernemende, bruisende binnenstad.

Gijs Holla
Centrummanager

Kernpunten voor de binnenstad

Z

Nieuwe Morspoortgarage

Z

Busvrije Stationsweg en Steenstraat

Z

Garages blijven voor bezoekers

Z

Deel coronaterrassen permanent

Z

Meer handhaving

Z

Geld voor evenementen

Z

Geld voor openbare toiletten

Z

Inzetten op binnenstadscampus

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad