03-8-2023

Ondernemers en bewoners werken aan plan voor Haarlemmerstraat-Haven

Samen met ondernemers en bewoners werkt het Centrummanagement aan een plan voor het verbeteren van de Haarlemmerstraat-Haven.

Het derde deel van de Haarlemmerstraat, tussen Pelikaanplein en de Oude Haven, klopt op dit moment gevoelsmatig niet. Het is ingericht als hoofdwinkelstraat, terwijl het deze functie al lange tijd niet meer heeft. Daarom is het een straat zonder sfeer en gezelligheid geworden, met overlast van fietsers en auto’s. 

Een groene straat voor fietsers en voetgangers

Om ervoor te zorgen dat de Haarlemmerstraat-Haven weer een aantrekkelijke plek wordt om te verblijven en te wonen, hebben het Centrummanagement Leiden, betrokken ondernemers en bewoners de handen ineen geslagen om een plan te schrijven met verbeteringen voor de straat. 

Samen met bewoners en ondernemers

Het plan wordt opgesteld in samenwerking met de bewonersvereniging Maredorp, bewoners en ondernemers uit de straat en vastgoedeigenaren. Inmiddels is een brainstormavond georganiseerd waar de grote lijnen zijn vastgesteld waar de buurt met de straat naartoe wil. De ideeën die uit die brainstorm zijn gekomen, worden nu verwerkt in het plan. 

De initiatiefnemers hebben de ambitie het plan voor de zomer te kunnen presenteren. 

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad