08-2-2021

Regelgeving Leidens Ontzet 2021

Het ziet er uit dat de viering van Leidens Ontzet in 2021 door kan gaan. Vanwege de geldende coronamaatregelen wordt er door de gemeente Leiden voor gekozen om de viering op een andere manier vorm te geven.

Er is gekozen voor een andere vorm van de viering in 2021 met betrekking tot de grote horecaevenementen. Uitgangspunt is dat horeca alleen terras gaat voeren. Het is niet toegestaan om podia, overkappingen of tenten te plaatsen. De motivatie om geen overkappingen toe te staan zit in het feit dat het toestaan ervan kan leiden tot grote concentraties aan bezoekers. Daarnaast hebben we door het ontbreken van een evenemententerrein bij een horecagelegenheid minder toezicht door professionele beveiligers en minder zicht onder de overkappingen van de -in het kader van crowdmanagement- aanwezige camera’s. De gemeente zorgt voor (live) muziek op varende boten in de grachten. Horecagelegenheden die niet langs het water liggen kunnen een evenementenvergunning aanvragen voor (achtergrond)muziek bij het terras, eventueel live, akoestisch of licht versterkt, maar ook hier geldt: geen muziek die een grote publiek aantrekkende werking heeft. In de evenementenvergunningen zal een geluidsnorm van maximaal categorie 2a worden opgenomen; 80 dB(A), 90 dB(C)). Houd er rekening mee dat gemeente iedere aanvraag zal bekijken en de mogelijkheid van een weigering of aangepaste voorwaarden zal openhouden als er in de nabijheid van de horecazaak nog andere aanvragen gedaan worden.

 

U kunt voor 2 en/of 4 oktober 2021 een evenementenvergunning aanvragen via EvenementenAssistent (of via gemeente.leiden.nl/evenementen) als uw horecagelegenheid niet langs het water ligt:

  • Muziek op het terras voor licht versterkte en akoestische muziek.
  • Een buitentap of foodkar, geplaatst binnen de grenzen van uw terras of uw COVID terras.

-> indien u een evenementenvergunning aanvraagt, kan de buitentap/foodkar daarbij worden aangevraagd en vergund. U hoeft in dat geval geen aparte buitentap/foodkar aan te vragen.

 

U kunt voor 2 en/of 4 oktober 2021 een buitentapvergunning aanvragen als uw horecagelegenheid langs het water ligt via gemeente.leiden.nl/horeca  

U kunt voor 2 en/of 4 oktober 2021 een foodtruck/eetuitgifte standplaats aanvragen voor op het terras via gemeente.leiden.nl/standplaatsvergunning

De tijden voor een buitentap, standplaats en/of een evenementenvergunning:

2 oktober 2021

Buitentap/food: 18.00 uur tot 02.00 uur
Geluid: 18.00 uur tot 01.30 uur

3 oktober 2021

Geen buitentap/food/muziek

4 oktober 2021

Buitentap/food: 13.00 uur tot 01.00 uur
Geluid: 13.00 uur tot 00.30 uur

De deadline voor het aanvragen van een standplaats en/of buitentap is: 1 september 2021

De deadline voor het aanvragen van een evenementenvergunning is: 1 augustus 2021

Statiegeldbekers

Tijdens de viering van Leidens Ontzet zal, net als in 2019, gewerkt worden met statiegeldbekers. Dit houdt in dat alle dranken, dus ook blik en pet flesjes, moeten worden uitgeschonken in herbruikbare glazen. De gemeente Leiden heeft samen met de werkgroep Leids Glas en alle belangenbehartigers één systeem ontwikkeld, waarmee alle standplaatshouders en horeca gaan werken. Alle glazen zijn dus overal te verkrijgen en ook overal weer in te leveren. De werkgroep is een samenwerking aangegaan met een nieuwe leverancier Greencups. Om de viering zo soepel mogelijk te laten verlopen stelt de gemeente de bekers tijdens Leidens Ontzet weer gratis ter beschikking. Greencups heeft speciaal voor Leiden een bestelportal online gezet, waar vanaf nu besteld kan gaan worden. Via de link https://www.greencups.nl/gemeente-leiden kun je als organisator jezelf registreren. Doe dit tijdig, zodat we kunnen garanderen dat iedereen volledig en op tijd geleverd krijgt.

Verbod op verkoop blik

In het kader van openbare orde en veiligheid is het college van burgemeester en wethouders voornemens de verkoop van drank in blik vanuit (avond)winkels binnen de singels tijdens de komende viering te gaan verbieden.

 Bij vragen over de ontheffingen en vergunningen kunt u contact opnemen met Bureau Evenementen via 071 5165144 of. Voor vragen over de statiegeldbekers verwijs ik u graag naar Siebe Winnubst van Leids Glas: siebe@leidsglas.nl of Nilles Raken: nilles@leidsglas.nl.

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad