07-29-2021

Uitstekend parkeren voor auto en fiets

Goede bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer is essentieel voor een economisch vitale binnenstad. Daar horen goede parkeervoorzieningen bij. Zowel aan de rand van de binnenstad, als via P&R-locaties aan de rand van de stad. En zowel voor de auto, als voor de fiets.

De afgelopen jaren zijn er in de Leidse binnenstad twee moderne en ruime parkeergarages bijgekomen onder de Garenmarkt en Lammermarkt. De twee prijswinnende garages zijn gunstig gelegen waardoor je binnen enkele minuten tussen de winkels, terrassen en op de markt staat. Daarnaast wordt de komende jaren de Haarlemmerstraatgarage uitgebreid en gerenoveerd. Echter, willen we de binnenstad de komende jaren bereikbaar houden dan zijn we er nog niet.

Voor een gastvrije stad is het essentieel dat er altijd voldoende ruimte is in de bezoekersparkeergarages van de binnenstad. Want als bezoekers eenmaal voor een volle garage in de file hebben gestaan, komen ze niet meer terug. Met name op de zaterdag en tijdens evenementen is dit een zorgpunt. Daarnaast moeten er voorzieningen worden getroffen voor goed vervoer vanaf P&R-locaties aan de rand van de stad. 

Ook voor de bereikbaarheid van de binnenstad per fiets, zijn er de komende jaren de nodige verbeteringen nodig, dat kan worden opgelost door het creëren van meer fietsenstallingen.

Willen we de binnenstad ook in de toekomst bereikbaar houden, moeten we nu stappen zetten

Hoe houden we de binnenstad bereikbaar?

Voor een bereikbare Leidse binnenstad voor auto en fiets, zijn voor het Centrummanagement zes onderdelen van essentieel belang:

Parkeergarages zijn voor bezoekers

Tijdens de piekmomenten zijn de bezoekersgarages van de binnenstad (Garenmarkt, Lammermarkt, Haarlemmerstraat en Morspoort) bestemd voor bezoekers. Op de dalmomenten kunnen ook bewoners van de binnenstad hun auto hier parkeren.

Kort parkeren op strategische plekken

Op strategische plekken in de binnenstad pleiten wij voor kort parkeerplekken met een maximale parkeertijd van twee uur, zodat bezoekers snel een boodschap kunnen halen. In de Doezastraat, de boodschappenstraat van de Leidse binnenstad en op de Lange Mare, gelegen naast de Haarlemmerstraat, moet kort parkeren blijven.

P&R-locaties aan de rand van de stad

Aan de rand van de stad moeten P&R-locaties worden ingericht, waar bewoners en bezoekers gemakkelijk met het openbaar vervoer of fiets naar de binnenstad kunnen reizen.  

Nieuwe fietsenstallingen in kernwinkelgebied

In het kernwinkelgebied dienen enkele nieuwe fietsenstallingen te worden aangelegd. Het Centrummanagement pleit voor stallingen aan de Lange Mare, onder de Beestenmarkt en aan het Pelikaanplein. Zo blijft de binnenstad ook voor fietsers bereikbaar. 

De parkeertarieven stijgen niet meer dan de inflatie

Om parkeren in Leiden betaalbaar te houden, mogen de parkeertarieven niet met meer stijgen dan de inflatie.

Verhogen bekendheid en vindbaarheid parkeergarages

De nieuwe parkeergarages zijn nog te onbekend in de stad en regio. Daarom zetten we in op het vergroten van de bekendheid door een marketingcampagne. De Haarlemmerstraatgarage dient daarnaast volwaardig te worden opgenomen in het parkeerroute informatiesysteem.

Dit hebben we tot nu toe gedaan

Brief aan gemeente over kort parkeren

Het Centrummanagement heeft een brief naar de gemeente gestuurd met onze visie op kort parkeren. 

Plan herinrichting Kaasmarkt

Het Centrummanagement heeft in januari 2021 een plan opgesteld voor de herinrichting van de Kaasmarkt, met veel nadruk op het creëren van kort parkeermogelijkheden voor bezoekers.  

Inspraakreactie uitbreiding Haarlemmerstraatgarage

Centrummanager Gijs Holla heeft op 15 mei 2021 ingesproken in de gemeenteraad over de uitbreiding van de Haarlemmerstraatgarage.  

Inspraakreactie herinrichting Kaasmarkt

Centrummanager Gijs Holla heeft op 18 mei 2021 ingesproken in de gemeenteraad over de herinrichting van de Kaasmarkt.

Zienswijze kort parkeren

Centrummanager Gijs heeft in november 2021 een zienswijze ingediend over de collegeplannen voor kort parkeren.

Wat is jouw mening?

Hoe houden we de Leidse binnenstad ook in de toekomst bereikbaar? Laat het ons weten!

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad