07-29-2021

Een economisch vitale autoluwe binnenstad

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad. De gemeente Leiden is voornemens om de binnenstad de komende jaren autoluw te maken en het verblijfsgebied zo nog beter te maken. Het Centrummanagement steunt deze ambitie, maar stelt hier wel voorwaarden voor. Zo mag de bedrijfsvoering van ondernemers niet in de knel komen en moet de stad goed bereikbaar blijven voor bezoekers, ook die met de auto komen.

Een goed bereikbare binnenstad is essentieel om Leiden economisch vitaal te houden. Daarom pleiten wij voor het zorgvuldig invoeren van de plannen rondom de autoluwe binnenstad, waarbij de ondernemers goed worden meegenomen in het opstellen van de plannen en de uiteindelijke uitvoering. 

 

De bedrijfsvoering van ondernemers dient gewaarborgd te blijven

De voorwaarden voor een economisch vitale autoluwe binnenstad

Het Centrummanagement pleit voor de volgende zes voorwaarden voor het in stand houden van een economisch vitale en goed bereikbare binnenstad. 

Uitbreiding voetgangersgebieden

Uitbreiding van het voetgangersgebied zodat verschillende Leidse winkelstraten nog aantrekkelijker worden om te verblijven. Goede en prettige looproutes van de bezoekersgarages is essentieel. Met name de route vanaf de Lammermarktgarage naar de Haarlemmerstraat dient te worden verbeterd.

Ruime venstertijden bevoorrading

Een gebruiksvriendelijk systeem met ruime venstertijden voor het laden en lossen in het autoluwe gebied is randvoorwaardelijk. Indien noodzakelijk voor de bedrijfsvoering krijgen ondernemers de hele dag toegang.

Goede parkeergarages en P&R-locaties voor bezoekers

Tijdens de piekmomenten zijn de parkeergarages van de binnenstad (Garenmarkt, Lammermarkt, Haarlemmerstraat en Morspoort) bestemd voor bezoekers. Ter vervanging van de huidige Morspoortgarage dient er een nieuwe garage op dezelfde plek gebouwd te worden. Tenslotte moeten aan de rand van de stad enkele P&R locaties komen vanwaar bezoekers gemakkelijk met het openbaar vervoer of met ‘Haagwegbusjes’ in de binnenstad kunnen komen.

Strenge handhaving op foutief geparkeerde fietsen

De ruimte die ontstaat door minder auto’s mag niet één grote fietsenstalling worden. Daarom pleiten wij voor nieuwe fietsvoorzieningen in combinatie met het weghalen van fout geparkeerde fietsen.

Uitbreiding Parkeerroute Informatiesysteem

Alle bezoekersgarages van de binnenstad – dus ook de Haarlemmerstraatgarage – dienen aangesloten te worden op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS). Op die manier kunnen automobilisten gemakkelijk de parkeergarages van de binnenstad vinden.

Busvrije entree van de stad, regionale bussen via Hooigracht

Om een gastvrije route van het station naar de binnenstad te creëren pleiten wij voor het busvrij maken van de Stationsweg en Steenstraat. Om van de Breestraat een aantrekkelijker winkelgebied te maken zien wij graag dat alle regionale bussen via Hooigracht en Langegracht gaan rijden. Bezoekers aan de binnenstad kunnen uitstappen bij nieuwe haltes bij de Haarlemmerstraat en Breestraat. Lokale bussen blijven door de Breestraat rijden, zodat Leidenaren bij het stadhuis kunnen blijven uitstappen.

Dit hebben we tot nu toe gedaan

Brief aan gemeente over kort parkeren

Het Centrummanagement heeft een brief naar de gemeente gestuurd met onze visie op kort parkeren. 

Zienswijze voetgangersbeleid

Het Centrummanagement heeft een zienswijze geschreven over het voetgangersbeleid voor 2020-2030.  

Inspraakreactie autoluwe binnenstad

Centrummanager Gijs Holla heeft op 22 mei 2021 ingesproken bij de commissievergadering over de plannen voor een autoluwe binnenstad.

Brief aan gemeente over uitgangspunten aantrekkelijke binnenstad

Het Centrummanagement heeft een brief naar de gemeente gestuurd met daarin onze uitgangspunten voor een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad.

Wat is jouw mening?

Hoe houden we de Leidse binnenstad ook in de toekomst bereikbaar? Laat het ons weten!

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad