09-20-2021

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Leiden heeft een prachtige historische binnenstad die de afgelopen jaren flink is opgeknapt en waar jaarlijks heel veel mensen van genieten. En hoewel er heel veel is verbeterd, is de openbare ruimte nog niet overal op het kwaliteitsniveau dat wij voor ogen hebben. Nog te vaak is het rommelig op straat, worden stoepen geblokkeerd door verkeerd gestalde fietsen en hebben sommige straten nog niet de uitstraling die bij de stad past.

Blijven investeren in een schone, hele en veilige openbare ruimte is noodzakelijk

Blijven investeren in een schone, hele en veilige openbare ruimte is daarom noodzakelijk om nog beter de rol van huiskamer voor Leiden en de regio te kunnen spelen. Tegelijkertijd kunnen we daarmee bezoekers uit de rest van Nederland en de wereld op een gastvrije manier blijven verwelkomen. 

Zo zorgen we voor een schone, hele en veilige openbare ruimte

Aanpakken van fietsoverlast, voetganger op één

De vele wild geparkeerde fietsen en weesfietsen in de binnenstad zorgen voor een rommelig straatbeeld. Ook blokkeren ze winkelstegen en etalages van winkels. Daarnaast wordt er op veel plaatsen gefietst waar dat niet mag. Om een prettig winkelklimaat te creëren pleiten wij ervoor om de voetganger op één te zetten en een streng handhavingsregime op illegaal fietsen en verkeerd gestalde fietsen in de Leidse winkelstraten en -stegen in te voeren.

Extra schoonmaakrondes en prullenbakken

Een schone binnenstad is essentieel. Zeker op dagen dat er veel mensen in de binnenstad zijn, laat dit nu regelmatig te wensen over. Daarom pleiten wij voor extra schoonmaakrondes op drukke dagen. Dat geldt ook voor de parken. Bij goed weer dienen deze extra goed schoongemaakt te worden. Prullenbakken in de stad die regelmatig vol zitten, dienen vervangen te worden door grotere exemplaren.

Herinrichting Stationsgebied, Kaasmarkt en de Breestraat

Grote delen van de binnenstad zijn de afgelopen jaren opnieuw ingericht, waardoor het voor bezoekers veel plezierigere plekken zijn om te verblijven. Op enkele plekken is dat echter nog niet gebeurd. Daarom pleiten we ervoor om de Kaasmarkt, het Stationsgebied en de Haarlemmer- en Breestraat zelf zo snel mogelijk opnieuw in te richten.

Sampling- en bedelverbod

Voor een prettig winkel- en verblijfsklimaat is het van belang dat bezoekers aan de binnenstad niet worden gestoord tijdens het winkelen. Daarom zijn wij voor een verbod of sampling en bedelen in de binnenstad.

Snelle afhandeling van meldingen openbare ruimte

Voor een schone, hele en veilige openbare ruimte is het noodzakelijk dat meldingen over bijvoorbeeld kapotte lantarenpalen, volle prullenbakken of kapotte bankjes snel worden afgehandeld. De huidige snelheid waarmee reparaties worden opgepakt is niet voldoende en wij pleiten er dan ook voor om hiervoor meer geld en mensen in te zetten.

Dit hebben we tot nu toe gedaan

Plan Kaasmarkt

We hebben ons eigen plan voor de herinrichting van de Kaasmarkt geschreven, waarin we pleiten voor een levendig, groen plein.

Inspraakreactie fietsbeleid

Centrummanager Gijs Holla heeft in 2020 ingesproken bij de commissievergadering over het nieuwe fietsbeleid voor de binnenstad.

Inspraakreactie visie Stationsgebied

Centrummanager Gijs Holla heeft in mei 2021 ingesproken bij de commissievergadering over de nieuwe visie voor het Stationsgebied.

Wat is jouw mening?

Hoe zorgen we ervoor dat de Leidse binnenstad bruisend en levendig blijft? Laat het ons weten!

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad