09-20-2021

De binnenstad, huiskamer van stad en regio

De Leidse binnenstad is de aantrekkelijke, bruisende huiskamer van Leiden en de Leidse regio. De centrale plek waar Leidenaren, bewoners uit de regio en toeristen komen om te winkelen, te ontspannen of om van onze prachtige historische binnenstad te genieten.

De bezoekerseconomie van de binnenstad is daarnaast één van de twee economische motoren van Leiden. De ruim 1.000 ondernemers van de binnenstad zorgen voor een kleine 10.000 banen en daarmee voor veel inkomsten voor de stad.

Om dit te behouden is het van belang dat Leiden blijft investeren in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Daarbij pleiten wij voor het zorgen voor een nog betere mix van functies in de binnenstad, betere parkeervoorzieningen, een mooiere openbare ruimte en meer ruimte voor gezellige terrassen, evenementen, winkels en horecaconcepten. Uiteraard met de juiste aandacht voor de Leidenaren die in het economische hart van onze stad wonen.

De binnenstad als bruisende huiskamer van Leiden en de Leidse regio, daar gaan we voor

Zo zorgen we voor een bruisende binnenstad

Lokale parels en landelijke ketens en een mix aan functies

De binnenstad is de plek om te winkelen in de Leidse regio. Om Leiden als winkelstad te versterken pleiten wij voor actieve acquisitie om winkelketens aan te trekken en lokale ondernemers te ondersteunen. Ook is het van belang dat Leiden blijft investeren in historische winkelpuien en wonen boven winkels. Daarnaast moet het verhelen van winkelpanden gemakkelijker worden gemaakt. Voor een kansrijke toekomst is het van belang dat er wordt ingezet op een nog betere mix van winkels, markt, cultuur, musea, rondvaarten, horeca en evenementen.

Een plek om te eten, te drinken, te beleven en te werken

De binnenstad is dé verblijfsplek van de regio. Straten, kades en pleinen moet daarop worden ingericht. Voldoende ruimte voor terrassen, evenementen, werkplekken en winkelend publiek is daarom noodzakelijk. Wij pleiten voor een verdere versterking hiervan door terrassen te vergroten, evenementen beter te faciliteren, betere looproutes van parkeergarages naar de binnenstad aan te leggen en meer culturele broedplaatsen te creëren. Daarnaast is het vergroenen van de binnenstad nodig voor een nog aangenamer klimaat.

Nieuwe fietsenstallingen en nieuwe parkeergarage

In het kernwinkelgebied dienen enkele nieuwe fietsenstallingen te worden aangelegd. Het Centrummanagement pleit voor stallingen op de Lange Mare, de Beestenmarkt en het Pelikaanplein. De fietsroutes naar deze stallingen dienen te worden verbeterd. Daarnaast dient er een ondergrondse Morspoortgarage te komen voor bezoekers die met de auto komen. Zo blijft de binnenstad voor bezoekers uit Leiden en de regio bereikbaar.

Lees meer over uitstekend parkeren

Herinrichting Kaasmarkt tot nieuwe huiskamer

De Kaasmarkt moet een plein worden waar zowel bewoners als bezoekers graag verblijven. Daarom pleiten wij voor een plein waarop groen overheerst, kleinschalige en culturele evenementen worden georganiseerd en er ruimte is voor horeca en terrassen. De Kaasmarktschool dient daarnaast een cultureel broeinest te blijven. Door het creëren van ‘wanden’ aan de rand van het plein, door bebouwing en groen, ontstaat een ‘intieme’ sfeer op het plein. Op die manier krijgt de binnenstad een nieuwe aantrekkelijke huiskamer.

Verbetering verblijfsgebied door nieuwe routes bussen

Wij pleiten voor nieuwe busroutes waarbij grote regionale bussen via Hooigracht en Langegracht gaan rijden. Bezoekers aan de binnenstad kunnen uitstappen bij nieuwe haltes bij de Haarlemmerstraat-oost en Hogewoerd/Breestraat. Alle bussen uit de Leidse wijken blijven rijden via de Breestraat, stoppen bij halte stadhuis, halte Korevaarstraat en een nieuwe halte in de buurt van de Gijselaarsbank, en zijn kleiner van omvang. Door deze nieuwe busroutes kan het winkelklimaat in de Breestraat en de entree van de stad vanaf het station, worden verbeterd.

Dit hebben we tot nu toe gedaan

Uitgangspunten aantrekkelijke binnenstad vastgesteld

We hebben samen met de Leidse ondernemersverenigingen de uitgangspunten voor een aantrekkelijke binnenstad vastgesteld en verstuurd naar lokale pers en politiek.

Plan Kaasmarkt

We hebben ons eigen plan voor de herinrichting van de Kaasmarkt geschreven, waarin we pleiten voor een levendig, groen plein.

Inspraakreactie Kaasmarkt

Centrummanager Gijs Holla heeft op 18 mei 2021 ingesproken bij de commissievergadering over de plannen voor de herinrichting van de Kaasmarkt.

Inspraakreactie Evenementenbeleid

Centrummanager Gijs Holla heeft op 20 mei 2021 ingesproken bij de commissievergadering over het evenementenbeleid in Leiden.

Inspraakreactie nieuwe visie op de bezoekerseconomie

Bestuurslid Claudia de Zeeuw heeft in november 2021 ingesproken bij de commissievergadering waar de nieuwe visie op de bezoekerseconomie werd besproken.

Inspraakreactie Retailbeleid

Centrummanager heeft ingesproken bij de commissievergadering over de nieuwe markt- en retailvisie.

Zienswijze evenementenprofiel Garenmarkt

Wij hebben een zienswijze geschreven op het nieuwe evenementenprofiel van de Garenmarkt.

Wat is jouw mening?

Hoe zorgen we ervoor dat de Leidse binnenstad bruisend en levendig blijft? Laat het ons weten!

Meer interessant nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de binnenstad